Door

Arboregels gelden ook bij telewerk

1237883_54023528Als je thuis telewerkt, loop je net zo goed gezondheidsrisico’s als op kantoor. Ook voor telewerk gelden daarom arboregels.

De werkgever moet zorgen voor een goede inrichting van de telewerkplek. Als die inrichting niet voldoet aan de arbo-eisen dan is de werkgever aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade bij een werknemer. Voor de telewerkplek gelden dezelfde eisen als op kantoor.

Arbo-eisen

Arbowet
Artikel 3 van de Arbowet geeft aan dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers voor alle met arbeid verbonden aspecten. Het beleid van de werkgever is daarbij gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om werknemers (ook telewerkers) voor te lichten over de risico’s van hun (tele)werk en de maatregelen tegen deze risico’s.
Een werkgever moet werknemers die thuis werken dezelfde bescherming bieden als op het werk. De werknemer is ook zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Hij of zij moet gevaren voor de veiligheid of de gezondheid meteen meedelen aan de werkgever.

Arbobesluit
Het Arbobesluit geeft in aanvulling op de Arbowet specifieke voorschriften. Het bevat speciale regels voor thuiswerk, dus ook telewerk thuis. Zo moet sprake zijn van een ergonomisch ingerichte telewerkplek. Daarnaast stelt het Arbobesluit eisen aan beeldschermwerk dat langer duurt dan twee uur per etmaal. Beeldschermwerk kan volgens het besluit gevaarlijk zijn voor het gezichtsvermogen en zorgen voor fysieke en psychische belasting. Telewerkers en andere werknemers moeten daarom na twee uur opeenvolgend beeldschermwerk ander werk doen of pauzeren. Verder bepaalt het Arbobesluit dat er op de telewerkplek voldoende voorzieningen voor kunstlicht moeten zijn.
Het Arbobesluit geeft verder aan dat als de telewerker al een ergonomische en voor beeldschermwerk geschikte werkplek heeft de werkgever hier niet voor hoeft te zorgen. Ditzelfde geldt als de werknemer al over voldoende voorzieningen voor kunstverlichting beschikt.
Volgens de toelichting op het Arbobesluit kunnen mensen die alleen beeldschermwerk doen dat het werk beter niet langer doen dan vijf à zes uur per dag

Arboregeling
De Arboregeling is weer een uitwerking van het Arbobesluit. De regeling kent een groot aantal voorschriften voor het werken met beeldschermen en apparatuur. Enkele belangrijke bepalingen zijn:

  • Het beeldscherm heeft een voldoende scherp en stabiel beeld dat de gebruiker gemakkelijk bij kan stellen. Ook is het beeldscherm vrij te plaatsen en gemakkelijk verstelbaar en kantelbaar en heeft het geen hinderlijke glans en spiegelingen.
  • De gebruiker heeft voor het toetsenbord voldoende plaats voor handen en armen.
  • Het bureau is groot genoeg en geeft ruimte voor een flexibele opstelling van beeldscherm, toetsenbord, documenten en accessoires.
  • De bureaustoel heeft een in hoogte instelbare zitting en een rugleuning, waarvan de hoogte en hellingshoek verstelbaar zijn.
  • De werkplek is voldoende verlicht en er is een passend contrast tussen beeldscherm en omgeving.
  • De ramen hebben een instelbare zonwering waardoor er niet teveel daglicht op de beeldschermwerkplek schijnt.