Regelgeving

Als werknemer of ondernemer heb je met allerlei regels te maken op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, verlof, werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Lees hieronder meer over deze regelgeving.

 • Wat verandert er in 2020 op het gebied van werk en geld? 23 december 2019 Wat verandert er in 2020 op het gebied van werk en geld?
  De rijksoverheid heeft behoorlijk wat veranderingen voor 2020 op de agenda staan. Hieronder vind je een overzicht van de al bekende veranderingen wat werk en geld betreft. Minimumloon stijgt Per 1 januari 2020 gaat het minimumloon omhoog. Hier kunt je de minimumloonbedragen per maand, week en dag bekijken. Gewijzigde uitkeringsbedragen Per 1 januari ... Lees meer »
 • De belangrijkste maatregelen voor werk en inkomen van Prinsjesdag 2019 17 september 2019 De belangrijkste maatregelen voor werk en inkomen van Prinsjesdag 2019
  We hebben naar aanleiding van Prinsjesdag 2019 de belangrijkste maatregelen op het gebied van werk en inkomen voor je op een rij gezet. Je vindt ze hieronder. Kindgebonden budget middeninkomens omhoog Ouders met een middeninkomen (ongeveer 321.000 ouderparen) krijgen 990 euro extra kindgebonden budget in 2020. Ook komen meer ouders (ongeveer 294.000 ouderparen) in aanmerking ... Lees meer »
 • Overzicht wet- en regelgeving voor werknemers 28 augustus 2019 Overzicht wet- en regelgeving voor werknemers
  Voor zowel je werkzaamheden als je dienstverband als werknemer gelden allerlei overheidsregels. Dit artikel geeft je een alfabetisch overzicht per onderwerp. Bij ieder onderwerp staan een korte uitleg en de bijbehorende wet- en regelgeving (met link naar de wet of regel en met toelichting). Klik op het onderwerp waarover je meer ... Lees meer »
 • Feestdag is niet altijd vrije dag 29 december 2016 Feestdag is niet altijd vrije dag
  Feestdagen leveren bij werknemers nog wel eens verwarring op of zij al dan niet vrij zijn op die dagen. Dat is niet nodig, want het antwoord staat meestal in de cao of de arbeidsovereenkomst. Goede Vrijdag leidt tot verwarring doordat het geen nationale feestdag is, maar voor de toepassing van de ... Lees meer »
 • Nieuwe regels voor ontslag op staande voet 15 april 2016 Nieuwe regels voor ontslag op staande voet
  Per 1 juli 2015 is de ontslagwetgeving ingrijpend veranderd. De wijze waarop een onterecht ontslag op staande voet aangevochten kan worden en de verjaringstermijn zijn veranderd. De mogelijkheid om een werknemer in een uiterst geval ontslag op staande voet te geven, is blijven bestaan. Ook de voorwaarden voor een geldig ... Lees meer »
 • Participatiewet moet zorgen voor 125.000 banen 13 mei 2015 Participatiewet moet zorgen voor 125.000 banen
  Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze moet zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk laten vinden. Bij de wet horen een banenafspraak en een quotum. Wat betekent dat? Banenafspraak Het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat ze 125.000 participatiebanen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: ... Lees meer »
 • Wet werk en zekerheid laat nieuwe wind waaien door arbeidsmarkt 17 april 2015 Wet werk en zekerheid laat nieuwe wind waaien door arbeidsmarkt
  De Wet werk en zekerheid (Wwz) treedt dit jaar voor een groot deel in werking. Deze belangrijke wet heeft onder andere veel gevolgen voor flexwerk en het ontslagrecht. Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat in op de veranderingen. Eerder recht op een vast contract Vanaf 1 juli 2015 ... Lees meer »
 • Geen verplicht ontslag meer bij bereiken AOW-leeftijd 31 oktober 2014 Geen verplicht ontslag meer bij bereiken AOW-leeftijd
  Het kabinet wil het doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd eenvoudiger maken. Dit voorkomt dat ervaring onnodig verloren gaat. Daarom moet het verplichte ontslag verdwijnen bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Een ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ zou dit moeten regelen. Deze moet op 1 januari 2016 van kracht ... Lees meer »
 • Regels voor een sollicitatiegesprek 2 juni 2014 Regels voor een sollicitatiegesprek
  Formeel bestaan er geen regels voor het verloop van een sollicitatiegesprek. Er zijn echter wel rechten en plichten waar een sollicitant en een werkgever zich aan moeten houden. Van een sollicitant mag verwacht worden dat deze zich integer zal opstellen. Hij moet de toekomstige werkgever volledig én naar waarheid informeren over ... Lees meer »
 • Wanneer heeft een werknemer recht op buitengewoon verlof? 16 mei 2014 Wanneer heeft een werknemer recht op buitengewoon verlof?
  Buitengewoon verlof is verlof voor situaties die niet in de wet zijn geregeld. Afspraken hierover zijn vaak opgenomen in de cao, de arbeidsovereenkomst of de personeelsgids. Buitengewoon verlof geldt boven de in de wet opgenomen regelingen en moet voldoen aan de minimale wettelijke verloven. Verlofredenen De redenen voor buitengewoon verlof zijn onbeperkt ... Lees meer »
 • Arboregels gelden ook bij telewerk 20 december 2013 Arboregels gelden ook bij telewerk
  Als je thuis telewerkt, loop je net zo goed gezondheidsrisico’s als op kantoor. Ook voor telewerk gelden daarom arboregels. De werkgever moet zorgen voor een goede inrichting van de telewerkplek. Als die inrichting niet voldoet aan de arbo-eisen dan is de werkgever aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade bij een werknemer. Voor de ... Lees meer »