Door

Kabinet stimuleert startups

startupsGoed nieuws voor de startende ondernemer. Het kabinet heeft maatregelen gepresenteerd die het ondernemers- en vestigingsklimaat voor startups moet verbeteren. Hiermee komt het tegemoet aan het door de Tweede Kamer breed gedragen plan ‘StartupNL’ van VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas.

Het plan bevat 43 concrete voorstellen die het makkelijker moet maken voor startups om in Nederland te starten, groeien én vestigen. “Een stille kracht van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie”, zo typeert Lucas de groep innovatieve startende ondernemers. “Ze zetten kennis om in nieuwe producten en diensten, gaan de strijdt aan met maatschappelijke uitdagingen en zorgen voor 60 procent van de werkgelegenheidsgroei. Kijk naar TomTom of Booking.com, ze zijn begonnen op een zolderkamertje, maar groeiden in een mum van tijd uit tot belangrijke spelers op de wereldmarkt. Booking.com is inmiddels de grootste werkgever in de Amsterdamse binnenstad”, aldus Lucas.

Snel
Hij is tevreden met het snelle handelen van het kabinet: “Begin november overhandigde ik ‘StartupNL’ aan het kabinet. In krap vier maanden heeft het kabinet de meeste voorstellen om weten te zetten in aanpassingen van beleid, zodat startups daar dit jaar nog de vruchten van kunnen plukken. Het betreft hier dus geen nieuw beleid, maar juist het aanpassen van het bestaande beleid of wegnemen van overbodige regels, zodat er meer ruimte ontstaat voor deze jonge ondernemers om zich hier te vestigen en te groeien.”

Financieringsmogelijkheden
Het kabinet laat weten dat de informatievoorziening rondom financieringsmogelijkheden als kredietunies en crowdfunding aanzienlijk wordt verbeterd. Ditzelfde geldt voor het uitbetalen in aandelen. Er zijn veel mogelijkheden waar de startende ondernemers geen weet van hebben. Uitbetaling in aandelen maakt het voor ondernemers aantrekkelijker om hoogopgeleide werknemers aan te trekken.

Startupvisum
Bestaande innovatieregelingen worden beter afgestemd op de bedrijfsvoering van innovatieve starters. Er wordt werk gemaakt van het actief werven van startups en snelle groeiers uit bijvoorbeeld de VS, Australië of landen om ons heen die goed passen bij de in Nederland sterke economische sectoren. Het kabinet heeft laten weten een speciale gezant aan te zullen stellen die niet alleen de Nederlandse startups onder de arm neemt, maar ook buitenlandse startups moet verleiden om te starten, groeien en bloeien in Nederland. Ook komt er nog dit jaar een startupvisum voor ambitieuze ondernemers die zich in Nederland willen vestigen. Lucas: “Voorheen moesten deze startups, nadat ze in Nederland hadden deelgenomen aan een startup-programma, eerst terug naar huis, voordat ze een definitieve vestigingsvergunning konden aanvragen.”

Wetenschappelijke kennis
Al eerder kwam het kabinet tegemoet aan de wensen van de VVD door wetenschappelijke kennis in de toekomst vrij toegankelijk te maken voor ondernemers. In de wetenschapsvisie die het kabinet nog voor de zomer van 2014 zal presenteren, zullen naar verwachting verdere stappen genomen worden om te zorgen dat wetenschappelijke kennis vaker zal leiden tot nieuwe bedrijven.
Lucas laat weten dat dit grote en mooie stap is naar een aantrekkelijker Nederlandse ondernemers- en vestigingsklimaat: “Ik ben blij met de genomen maatregelen. Het kabinet laat zien dat zij de potentie die deze groep innovatieve ondernemers biedt voor de Nederlandse economie erkent en wil benutten. De kabinetsreactie laat zien dat het helpt om als Kamer met concrete voorstellen te komen die tot een verbetering van het vestigingsklimaat leiden. De VVD zal daarom blijven zoeken naar verdere mogelijkheden om ambitieuze ondernemers de ruimte te geven die zij verdienen om uit te kunnen groeien tot prachtige bedrijven.”

Bron: Brisk Magazine