Door

Werknemers willen geen monitoring thuiswerken

De meeste Nederlandse werknemers zijn er tegen dat hun werkgever hen met monitoring in de gaten houdt tijdens thuiswerken. Zo blijkt uit het wereldwijde veiligheidsonderzoek Unisys Security Index onder 11.000 consumenten, waaronder 1000 uit Nederland.

monitoring thuiswerken werkgever werknemer

De onderzoeksuitkomsten laten zien dat er behoefte is aan nieuwe, resultaatgerichte manieren van prestatiemanagement. Ook zijn volgens Unisys-experts open gesprekken nodig over privacy, vertrouwen, toestemming en over wat acceptabele doeleinden zijn voor monitoring.

Monitoring en thuiswerken

Unisys vroeg aan werknemers bij welke monitoringsmogelijkheden zij zich comfortabel zouden voelen tijdens het thuiswerken. Daaruit blijkt dat de meeste werknemers afkeurend tegenover de verschillende monitoringsmogelijkheden staan. Hierbij maakt het geen verschil of het om productiviteits-, beveiligings- of ondersteuningsdoeleinden gaat. Uit het onderzoek komt naar voren dat:

  • zeven van de tien (70%) werknemers het onprettig vinden wanneer hun werkgever de inlog- en uitlogtijden controleert;
  • acht op de tien (80%) werknemers niet gerust zijn op het monitoren van responstijden van softwaretoepassingen om zo snel IT-problemen te kunnen identificeren die mogelijk gevolgen hebben voor hun werk;
  • bijna negen op de tien (88%) werknemers zich niet comfortabel voelen bij het gebruik van computercamera’s met gezichtsherkenning om zo te controleren dat zij daadwerkelijk achter hun computer zitten;  
  • 92 procent van de werknemers zich er niet comfortabel bij voelt wanneer de werkgever de microfoon van de computer controleert.

Privacy en hybride werkplekken

Jeroen Zonnenberg, Team Lead Security Consulting bij Unisys benadrukt dat privacy een topprioriteit is. “Nu hybride werkplekken steeds vaker de standaard zijn, moet je als werkgever eerst het vertrouwen van je personeel winnen en toestemming krijgen om monitoringstechnologieën te introduceren. Pas dan kun je aan de slag met het verbeteren van prestatiemanagement en security. Het is belangrijk om hier als organisatie transparant en consequent over te communiceren naar je werknemers, om te voorkomen dat er wantrouwen ontstaat. Tegelijkertijd is het cruciaal om werknemers goed te informeren over hoe zij bedrijfssystemen op een juiste en veilige manier gebruiken, zodat ze zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Dit heeft een groot effect op het verkleinen van risico’s voor organisaties”, aldus Zonnenberg.

Bron: Unisys