Door

Veel jonge, vrouwelijke werknemers kregen in 2021 ongewenste seksuele aandacht van klanten

In 2021 gaf 21 procent van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar aan dat ze last hadden gehad van ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Zo komt naar voren uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS. Deze is in het laatste kwartaal van 2021 uitgevoerd onder 50 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

vrouwen werknemers ongewenste seksuele aandacht klanten collega’s

Jonge, vrouwelijke werknemers hebben daarnaast ook relatief veel te maken met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s. Zes procent van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar gaf eind 2021 aan dat ze er de afgelopen twaalf maanden mee te maken hadden gehad. Daarbij hebben vrouwen in alle leeftijdsgroepen aanzienlijk vaker last van ongewenste seksuele aandacht op het werk dan mannen. In totaal meldde 11 procent van de ondervraagde vrouwelijke werknemers ongewenst seksueel gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Dat was gemiddeld 3 procent voor leidinggevenden of collega’s. Bij mannen was dat respectievelijk 2 en 1 procent.

Beroepsgroepen met meeste ongewenste seksuele aandacht

Mbo-verpleegkundigen zeggen het vaakst van alle beroepsgroepen dat ze te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van patiënten of andere externen. In 2021 gold dat voor 37 procent van hen. Ook andere beroepsgroepen in de zorg zoals gespecialiseerd verpleegkundigen, verzorgenden, medisch praktijkassistenten en artsen hebben deze ervaring relatief vaak. Buiten de zorg melden kassamedewerkers, en kelners en barpersoneel het vaakst seksuele aandacht van klanten. Kelners en barpersoneel hebben, net als keukenhulpen, ook relatief vaak (6 procent) te lijden onder ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s.

Stijging ongewenste seksuele aandacht door klanten

Ongewenste seksuele aandacht door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers kwam in 2021 met 6 procent gemiddeld voor alle werknemers weer meer voor dan in 2020. Toen was het percentage iets lager dan in de voorafgaande jaren. Het percentage werknemers dat last heeft van ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s schommelt al jaren rond 2 procent.

Ander ongewenst gedrag voor werknemers

Naast ongewenste seksuele aandacht kunnen werknemers ook lijden onder andere vormen van ongewenst gedrag op het werk, zoals pesten, intimidatie of lichamelijk geweld. Hiervan komt intimidatie het meest voor. In 2021 had 18 procent van alle werknemers in de voorafgaande twaalf maanden last van intimidatie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Negen procent had te maken met intimidatie door een leidinggevende of collega. Verder komt lichamelijk geweld vaker voor in contacten met klanten dan met leidinggevenden of collega’s. Pestgedrag komt juist meer voor onder collega’s dan dat klanten zich er schuldig aan maken. Daarnaast had in 2021 bijna een kwart van de slachtoffers last van online ongewenst gedrag.

Bron: TNO