Door

De modelovereenkomst voor zzp’ers vervangt de VAR

modelovereenkomstDe Eerste Kamer ging op 2 februari 2016 akkoord met het afschaffen van de VAR-verklaring voor zzp’ers. Deze wordt vanaf 1 mei 2016 vervangen door de zogenaamde ‘modelovereenkomst’. Deze is niet verplicht voor zzp’ers, maar wel belangrijk om de verhouding met de opdrachtgever te bepalen.

Het grote verschil met de VAR is dat zowel de werkgever als de werknemer de modelovereenkomst tekenen. De verantwoordelijkheid ligt dus bij beide partijen in plaats van vooral bij de werknemer zoals bij de VAR het geval was.

Overgangsregeling voor zzp’ers

Zzp’ers met een VAR kunnen daar als overgangsregeling nog een jaar (tot 1 mei 2017) gebruik van maken. Daarna doen ze er verstandig aan de modelovereenkomst te gebruiken. Net als de VAR is deze vrijwillig maar wel belangrijk. Op basis van de modelovereenkomst hoeft een opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Overeenkomsten van de belastingdienst

Als zzp’er kan je de modelovereenkomst zelf opstellen en laten beoordelen door de fiscus. Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers en individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen dit ook doen. Als je de modelovereenkomst niet zelf opstelt dan kan je ook modelovereenkomsten van de belastingdienst gebruiken. Deze kan je downloaden op de site van de fiscus.

Modelovereenkomst niet verplicht

Het is voor zzp’ers niet verplicht om een overeenkomst aan de belastingdienst voor te leggen. De opdrachtgever moet dan zelf vaststellen of het al dan niet om een dienstbetrekking gaat en of hij loonheffingen moet betalen. Voor het bepalen of sprake is van een dienstbetrekking geeft de belastingdienst een aantal voorbeeldbepalingen die je hier kunt bekijken.

Bronnen: NRC Carrière, PW De Gids, Belastingdienst.nl