Door

Provisieverbod geen belemmering voor hulp bij betalingsproblemen

Mede door de slechte economische omstandigheden krijgen huishoudens het financieel zwaarder. Dit leidt steeds vaker tot betalingsproblemen bij de hypotheek. De AFM heeft aanbieders eerder opgeroepen om klanten met betalingsproblemen actief te benaderen. De AFM ziet ook graag dat aanbieders het initiatief nemen om hiervoor een oplossing te zoeken. Dit is zowel in het belang van de klant als van de bank zelf.

Regelmatig krijgt de AFM vragen van aanbieders die worstelen met de vraag of zij klanten die in betalingsproblemen zitten vanwege het provisieverbod een rekening moeten sturen voor het advies dat zij hierover geven. Het provisieverbod wordt als een grote belemmering ervaren om klanten te benaderen en om tot een passende oplossing te komen.

Rekening
De AFM benadrukt dat de wet niet vereist dat aanbieders huishoudens met betalingsproblemen of concreet voorzienbare betalingsproblemen een rekening sturen. Bij deze klanten is het belangrijk om rond de tafel te zitten om meer inzicht te krijgen in zijn financiële positie en te kijken of er mogelijkheden zijn om iets aan de hypotheek, de inkomens- of bestedingenkant te veranderen, zodat er weer lucht ontstaat. Aanbieders of intermediairs kunnen hierover gewoon het gesprek aangaan met klanten zonder een rekening te sturen. Deze werkzaamheden vinden in beginsel plaats in het kader van beheer.

Beheer
In het algemeen geldt voor aanbieders dat werkzaamheden in het kader van beheer niet onder het provisieverbod vallen. Als een advies gericht is op de totstandkoming van een overeenkomst is er geen sprake van beheer meer en ontstaat de plicht om een rekening te sturen. Hiervan is, naar de mening van de AFM, in ieder geval sprake wanneer het advies is gericht op wijziging van de productsamenstelling. Voor het oplossen van betalingsproblemen of concreet voorzienbare betalingsproblemen bij een hypotheek is dit vaak niet nodig.

Nieuwe overeenkomst
Als het toch nodig is om een nieuwe overeenkomst te sluiten dan stelt de AFM zich op het standpunt dat de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn ook niet in rekening hoeven te worden gebracht. Het is duidelijk niet in het belang van de klant en ook niet reëel om in dit soort probleemsituaties een rekening te sturen.

Monitoren
De AFM zal de komende tijd de effecten van het provisieverbod op de beheerfase van lopende overeenkomsten monitoren en als nodig in overleg met de markt inspelen op onwenselijke situaties.

Bron: AFM