Regelgeving

Als werknemer of ondernemer heb je met allerlei regels te maken op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, verlof, werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Lees hieronder meer over deze regelgeving.

 • Overzicht wet- en regelgeving voor werknemers 26 maart 2024Overzicht wet- en regelgeving voor werknemers
  Voor zowel je werkzaamheden als je dienstverband als werknemer gelden allerlei overheidsregels. Dit artikel geeft je een alfabetisch overzicht per onderwerp. Bij ieder onderwerp staan een korte uitleg en de bijbehorende wet- en regelgeving (met link naar de wet of regel en met toelichting). Klik op het onderwerp waarover je meer ...
  Lees meer »
 • Ontslag op staande voet bij meenemen bedrijfsspullen 15 juni 2022Ontslag op staande voet bij meenemen bedrijfsspullen
  Het komt nogal eens voor dat een werknemer bedrijfsspullen meeneemt naar huis voor eigen gebruik. Denk bijvoorbeeld aan een pen, een schrijfblok of een pak koffie. Dat lijkt allemaal vrij onschuldig. Het kan echter ernstige gevolgen hebben, namelijk ontslag op staande voet. In dit artikel lees je wat ontslag op ...
  Lees meer »
 • Feestdagen zijn niet altijd vrije dagen 29 april 2022Feestdagen zijn niet altijd vrije dagen
  Feestdagen leveren bij werknemers nog wel eens verwarring op of zij al dan niet vrij zijn op die dagen. Dat is niet nodig, want het antwoord staat meestal in de cao of de arbeidsovereenkomst. Goede Vrijdag leidt tot verwarring doordat het geen nationale feestdag is, maar voor de toepassing van de ...
  Lees meer »
 • Wat zijn de voorwaarden voor een WW-uitkering? 10 maart 2022<strong>Wat zijn de voorwaarden voor een WW-uitkering?</strong>
  Je arbeidscontract loopt af en inkomensverlies dreigt. Een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) vangt dat op. Wanneer heb je recht op WW en wat zijn de voorwaarden? Hieronder lees je de basisregels. Werknemer Een basisvoorwaarde voor aanspraak op een WW-uitkering is dat je werknemer bent (geweest). Ben je opdrachtnemer (bijvoorbeeld zzp’er) of op een andere ...
  Lees meer »
 • Hoe staat het ervoor met de financiële steunmaatregelen vanwege de coronacrisis? 23 juli 2021Hoe staat het ervoor met de financiële steunmaatregelen vanwege de coronacrisis?
  Het kabinet heeft eind juni 2021 de financiële steunmaatregelen vanwege de coronacrisis verlengd tot 1 oktober. Na deze datum hoopt het dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Wel is de NOW-regeling voor de komende periode beperkt. Daarnaast is er door de toegenomen besmettingen en weer aangescherpte maatregelen half juli een ...
  Lees meer »
 • Op welk verlof hebben vaders tegenwoordig recht 17 juni 2021Op welk verlof hebben vaders tegenwoordig recht
  Elke derde zondag van juni is er extra aandacht voor vaders in de vorm van Vaderdag. Al sinds 1937 staan vaders op deze manier jaarlijks in het zonnetje. In die tijd was er nog geen sprake van speciale verlofrechten voor werkende vaders. Tegenwoordig is dat wel anders. Hoe ziet het ...
  Lees meer »
 • Wat gebeurt er bij bedrijfseconomisch ontslag? 13 mei 2021Wat gebeurt er bij bedrijfseconomisch ontslag?
  Werknemers kunnen te maken krijgen met zogeheten bedrijfseconomisch ontslag. Dat speelt zeker in economisch zwaardere tijden zoals de huidige coronatijd. Wat houdt dit ontslag in en waar moet je op letten? Voor ontslag moet je werkgever een rechtsgeldige reden hebben zoals bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte of slecht functioneren. Bij ontslag om ...
  Lees meer »
 • Wat houden de nieuwe coronamaatregelen in? 14 oktober 2020Wat houden de nieuwe coronamaatregelen in?
  Vanwege de snel oplopende coronabesmettingen kwam het kabinet gisteravond met nieuwe coronamaatregelen om COVID-19 de baas te worden. Premie Rutte had het hierbij over een gedeeltelijke lockdown. In combinatie daarmee presenteerde het kabinet een nieuw systeem met routekaarten. Het kabinet beperkt het aantal contactmomenten en reisbewegingen om zo het risico op besmettingen ...
  Lees meer »
 • Prinsjesdag 2020: wat gebeurt er op het gebied van Werk? 15 september 2020Prinsjesdag 2020: wat gebeurt er op het gebied van Werk?
  Het kabinet verwacht dat de economie zich deels herstelt in 2021, maar dat de werkloosheid dan verder oploopt. Hiervoor richt het zich het komend jaar op het behouden van werk. Daarnaast ondersteunt het kabinet mensen en bedrijven bij de omschakeling naar de veranderde economie. Zo schrijven minister Koolmees en staatssecretaris ...
  Lees meer »
 • Welk verlof kan je opnemen bij de geboorte van je kind? 21 augustus 2020Welk verlof kan je opnemen bij de geboorte van je kind?
  Nederland kent diverse soorten verlof die je voor en na de geboorte van je kind kunt opnemen. Het gaat om geboorteverlof, zwangerschapsverlof en bevallingsverlof en ouderschapsverlof. Wat houden deze verlofvormen in? Geboorteverlof voor partners Is je partner bevallen en ben je werknemer in loondienst dan heb je recht op geboorteverlof zodra de ...
  Lees meer »
 • Hoe bereken je je transitievergoeding? 27 juli 2020Hoe bereken je je transitievergoeding?
  Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de berekening van de transitievergoeding veranderd. Vanaf de eerste werkdag heb je als werknemer recht op een transitievergoeding als je werkgever je ontslaat. De hoogte van je vergoeding hangt af van je maandsalaris en je aantal dienstjaren. Natuurlijk zit je niet op ontslag ...
  Lees meer »
 • Hier vind je betrouwbare en actuele informatie over het coronavirus 20 april 2020Hier vind je betrouwbare en actuele informatie over het coronavirus
  Het coronavirus krijgt steeds meer gevolgen voor je werk en maatschappelijk activiteiten. Duidelijke informatie is momenteel essentieel. We hebben daarom de volgende links voor je op een rij gezet naar websites met betrouwbare en actuele informatie over (de verspreiding van) het coronavirus.   Nederlandse overheid Alle informatie van de rijksoverheid over het ...
  Lees meer »
 • Arboregels gelden ook voor de thuiswerkplek 7 april 2020Arboregels gelden ook voor de thuiswerkplek
  Als je thuiswerkt, loop je net zo goed gezondheidsrisico’s als op kantoor. Ook voor de thuiswerkplek gelden daarom arboregels. Zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Het is extra belangrijk om hier op te letten bij langdurig thuiswerken, zoals veel werknemers nu noodgedwongen ...
  Lees meer »
 • Social return geeft iedereen de kans om te werken 13 februari 2020Social return geeft iedereen de kans om te werken
  Niet iedereen komt gemakkelijk aan een baan. Voor een grote groep mensen is de banenjacht een enorme uitdaging en dat kan verschillende redenen hebben. De overheid probeert al langere tijd mensen met een arbeidsachterstand aan een baan te helpen. Eén van de strategieën die hiervoor wordt ingezet, is ‘social return’. Social return gaat over het ...
  Lees meer »
 • Nieuwe regels voor ontslag op staande voet 15 april 2016Nieuwe regels voor ontslag op staande voet
  Per 1 juli 2015 is de ontslagwetgeving ingrijpend veranderd. De wijze waarop een onterecht ontslag op staande voet aangevochten kan worden en de verjaringstermijn zijn veranderd. De mogelijkheid om een werknemer in een uiterst geval ontslag op staande voet te geven, is blijven bestaan. Ook de voorwaarden voor een geldig ...
  Lees meer »
 • Geen verplicht ontslag meer bij bereiken AOW-leeftijd 31 oktober 2014Geen verplicht ontslag meer bij bereiken AOW-leeftijd
  Het kabinet wil het doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd eenvoudiger maken. Dit voorkomt dat ervaring onnodig verloren gaat. Daarom moet het verplichte ontslag verdwijnen bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Een ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ zou dit moeten regelen. Deze moet op 1 januari 2016 van kracht ...
  Lees meer »
 • Regels voor een sollicitatiegesprek 2 juni 2014Regels voor een sollicitatiegesprek
  Formeel bestaan er geen regels voor het verloop van een sollicitatiegesprek. Er zijn echter wel rechten en plichten waar een sollicitant en een werkgever zich aan moeten houden. Van een sollicitant mag verwacht worden dat deze zich integer zal opstellen. Hij moet de toekomstige werkgever volledig én naar waarheid informeren over ...
  Lees meer »
 • Wanneer heeft een werknemer recht op buitengewoon verlof? 16 mei 2014Wanneer heeft een werknemer recht op buitengewoon verlof?
  Buitengewoon verlof is verlof voor situaties die niet in de wet zijn geregeld. Afspraken hierover zijn vaak opgenomen in de cao, de arbeidsovereenkomst of de personeelsgids. Buitengewoon verlof geldt boven de in de wet opgenomen regelingen en moet voldoen aan de minimale wettelijke verloven. Verlofredenen De redenen voor buitengewoon verlof zijn onbeperkt ...
  Lees meer »