Door

Trek aandacht op het internet

bedrijfspromotieHet internet biedt talloze mogelijkheden om je bedrijf te promoten. Je leest hier meer over de twee mogelijkheden waar je mee te maken kan krijgen, namelijk de bedrijfssite en het persbericht. Daarnaast gaat de tekst kort in op enkele andere vormen van onlinepromotie.

Bedrijfswebsite
Een bedrijfssite is het uithangbord van je bedrijf op het internet. Het doel van de site is het onder de aandacht brengen van de producten of diensten van je bedrijf en het vergroten van de bekendheid van je bedrijf. De site moet dan ook wervend zijn en er professioneel uitzien.

Het is belangrijk dat de bedrijfssite doelgroepgericht is. Een doelgroep van consumenten bepaal je met kenmerken zoals leeftijd, geslacht, woonplaats, opleidingsniveau, hobby’s en inkomen. Bij een doelgroep uit de zakelijke markt kijk je naar de sector, soort producten of diensten, aantal werknemers, vestigingsplaats, omzet en klanten.

Hieronder lees je eerst hoe je de inhoud wervend en doelgroepgericht maakt. Daarna komt het ontwerp aan de orde.

Inhoud bedrijfssite

Webtekst
Voor de inhoud is een goede wervende webtekst essentieel. Zo’n tekst is kort en krachtig. Lezers scannen webteksten namelijk in plaats van dat ze deze direct lezen. Werk daarom met kernachtige koppen en plaats tussenkopjes boven de alinea’s. Gebruik voor de (tussen)koppen één of enkele woorden die de essentie weergeven van een pagina of alinea. Schrijf in de actieve vorm en spreek bezoekers direct aan (‘Onze energieadviseurs lichten de warmteterugwinning graag aan u toe’). Beperk alinea’s tot vijf regels en plaats witregels tussen de alinea’s. Je kunt een omvang aanhouden van zo’n 150 woorden voor een wervende pagina. De zinnen hoeven niet langer te zijn dan tien woorden.

Je zorgt voor een doelgroepgerichte site door uit te gaan van de taal en voorkeuren van je bezoekers. Een doelgroep die graag avontuurlijk reist, kun je bijvoorbeeld beter benaderen met: ‘Eilandhoppen, zeilen en duiken in de Egeïsche Zee’ dan ‘Watersportvakantie in Griekenland’. Pas geen vakjargon toe, behalve als je doelgroep uit vakspecialisten bestaat.

Maak geen reuzesprongen in de tekst. Iets dat voor jou voor de hand ligt, hoeft dat niet te zijn voor de doelgroep. Zorg verder dat de informatie actueel en relevant is.

Pas op voor overdreven reclametaal. Vermijd woorden zoals ‘maximale’, ‘goedkoper’, ‘super’ en ‘allerbeste’. Ga wel concreet in op de pluspunten en oplossingen van je onderneming. Zet daarbij de lezer aan tot actie met woorden als ‘bestellen’, ‘kopen’, ‘aanvragen’ of ‘deelnemen’. Neem altijd een link op naar een bestelformulier of offerteformulier. Zorg ook dat de relevante contactgegevens bij de tekst staan.

Trefwoorden
Je doel is dat je doelgroep de site bezoekt. Het gebruiken van de juiste trefwoorden helpt hierbij. Dat zijn de woorden die je doelgroep gebruikt als ze via een zoekmachine zoeken naar de producten of diensten die je bedrijf aanbiedt. Programmaatjes van zoekmachines (zoekrobots) bezoeken je site om de inhoud te verwerken in de database van de zoekmachine. Ze kijken daarbij speciaal wat de trefwoorden van de site zijn.

De trefwoorden verwerk je in de tekst op de webpagina’s en in de html-codes van je site (tags). De ontwerper (of de beheerder) van de site kan je bij het laatste helpen als je niet bekend bent met html.
Voor de trefwoorden kun je, eventueel met collega’s, zoveel mogelijk woorden opschrijven die met je onderneming te maken hebben. Kijk ook naar de trefwoorden van websites van concurrenten die goed scoren bij zoekmachines. Vraag daarnaast aan klanten welke woorden zij zouden kiezen.

Selecteer vervolgens de vijf tot twintig belangrijkste trefwoorden. Neem woorden die niet te algemeen maar ook niet te specifiek zijn. Met te algemene trefwoorden val je te weinig op en trek je bezoekers aan van buiten je doelgroep. Als trefwoorden te specifiek zijn, wordt je site te slecht vindbaar voor je doelgroep. Neem daarom bekende termen die toch specifiek genoeg zijn (bijvoorbeeld ‘jaarverslaggeving’ in plaats van ‘administratie’). Houd verder rekening met trefwoordcombinaties. Mensen zoeken vaak op meerdere woorden tegelijkertijd.

Neem de trefwoorden op in de (tussen)koppen en laat ze herhaaldelijk terugkeren in de tekst. Let erop dat de trefwoorden een logisch verband hebben met de rest van de tekst.

Video
Naast de tekst kun je filmpjes gebruiken om je bedrijf en de producten of diensten te presenteren. Ook kun je met een filmpje uitstekend tonen hoe een product of dienst werkt.
Behalve op de bedrijfssite kun je een filmpje ook plaatsen op de sociale videosite YouTube.

Ontwerp bedrijfssite
Ook het ontwerp is van belang voor een wervende en doelgroepgerichte site. Een gebruiksvriendelijke site draagt er bijvoorbeeld aan bij dat bezoekers op je site blijven en er ook terugkeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een overzichtelijk menu dat herkenbaar terugkeert op iedere pagina. Verder is het prettiger om de site te bekijken bij voldoende contrast tussen de kleur van de tekst en van de achtergrond. De tekst kan het beste donker gekleurd zijn en de achtergrond licht. Vermijd daarnaast te felle kleuren.

Een schreefloos lettertype (zonder kleine haakjes aan de uiteinden van de letters) bevordert de leesbaarheid van de webtekst. Voorbeelden hiervan zijn Arial en Verdana. Deze letters zijn op een beeldscherm gemakkelijker te lezen dan lettertypen met schreef zoals Times Roman. Voor de leesbaarheid is het ook belangrijk dat de letters groot genoeg zijn.

Het is belangrijk dat de site vertrouwen opwekt. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Stel jezelf en je collega’s voor met naam en foto’s. Geef bezoekers de keuze hoe ze je kunnen benaderen (telefonisch, e-mail of contactformulier). Maak het mogelijk dat ze feedback geven en vragen stellen. Ook interviews op de site met klanten in teksten of filmpjes wekken vertrouwen op. Verder overtuig je bezoekers van de betrouwbaarheid van je bedrijf door het op de site tonen van de keurmerken waar je bedrijf aan voldoet (kwaliteitslogo’s).

Gebruik niet meer dan drie tot vier verschillende kleuren voor de site. Anders is de site snel te druk voor de bezoeker. Let er ook op dat je kleuren kiest die passen bij de producten en diensten van je bedrijf.

Persberichten
Je kunt een persbericht maken over opvallend nieuws over je bedrijf of over zaken die je graag extra onder de aandacht brengt. Een persbericht kent de volgende indeling (van boven naar beneden):

 • De naam van je bedrijf (eventueel met logo) en de algemene contactgegevens.
 • Vermelding dat het om een persbericht gaat (‘PERSBERICHT’). Verder geef je hier de datum en plaats van verzending aan.
 • De kop van het persbericht. Deze is vetgedrukt en bestaat uit een wat groter lettertype dan de overige tekst. Eventueel kun je de kop aanvullen met een ondertitel. De kop is niet langer dan zo’n vier tot vijf woorden en bevat geen afkortingen. Dat maakt namelijk een slordige indruk.
 • Het intro. Dit heeft een omvang zo’n drie tot vier vetgemaakte, korte zinnen. In het intro kun je ingaan op wie, wat, wanneer en waar (zie volgende punt).
 • De tekst van het persbericht. Het gaat om drie tot vier niet te lange alinea’s tekst (maximaal zo’n 75 woorden per alinea). Je geeft in die tekst een antwoord op:
  –        Wat is er aan de hand?
  –        Waar gebeurt het?
  –        Wie doet het?
  –        Wanneer vindt het plaats?
  –        Waarom gebeurt het?
  –        Hoe gaat het in zijn werk?
  De volgorde van de alinea’s is van belangrijk naar minder belangrijk. Een redactie kort een persbericht nog wel eens in en laat dan de laatste alinea(‘s) weg. Vanaf de tweede alinea kun je een tussenkopje boven de alinea zetten. Dit is één woord dat de alinea treffend weergeeft. Begin iedere alinea met de kernzin van de alinea. Zet onder de laatste alinea eventueel een link naar achtergrondinformatie bij het persbericht.
 • Het einde aan van het inhoudelijke deel. Dit geef je aan met tekens (==== of  ///////////) of met ‘EINDE PERSBERICHT’.
 • ‘Voor de redactie’. Onder deze kop neem je informatie op die alleen voor een redactie is bestemd. Het gaat om contactgegevens van degene(n) bij wie de redactie meer informatie kan inwinnen, bijlagen (foto’s, rapporten) en beknopte informatie over je bedrijf.

Verspreiden persbericht
Een persbericht verspreid je onder je contacten en onder ‘de media’. Leg een lijst aan met e-mailadressen en gebruik deze bij de verzending van je persberichten. De meeste redacties hebben een apart e-mailadres voor persberichten. Stuur alleen persberichten over iets dat echt nieuwswaarde heeft. Als je te vaak persberichten rondstuurt, zullen redacties deze negeren.

Verder zijn er sites waar je je persbericht kunt publiceren, zoals www.perssupport.nl  (betaald), www.allepersberichten.nl (betaald), www.emea.nl (betaald), www.ezpress.eu  (betaald), www.persbericht.nu (gratis of betaald).

Plaats het persbericht ook altijd op je eigen website en op je sociale mediapagina’s.

Nieuwsberichten
Voor het minder belangrijke nieuws kun je nieuwsberichten op de bedrijfssite plaatsen. Een nieuwsbericht is niet langer dan zo’n 200 tot 250 woorden (twee of drie alinea’s tekst). Het intro is twee tot drie zinnen groot. Bij het nieuwsbericht vermeld je de datum van het nieuwsbericht, de contactpersoon met contactgegevens en een link naar achtergrondinformatie op je site of naar een externe bron.

Andere kanalen
Je kunt je bedrijf verder op het internet promoten via:

 • sociale mediasites; door deelname aan dit soort sites zoekt je onderneming zelf de doelgroep op in plaats van te wachten tot deze op de bedrijfssite komt;
 • fora; op een forum kun je met deskundige bijdragen positieve aandacht op je bedrijf vestigen;
 • weblogs; op een weblog kun je direct met (andere) bezoekers communiceren over je bedrijf en producten of diensten;
 • e-zines; een e-zine is een digitale nieuwsbrief die je periodiek via de e-mail verzendt aan abonnees; voordeel is dat je zo een band kan opbouwen met een geïnteresseerd publiek;
 • advertentieprogramma’s van zoekmachines; je maakt dan een advertentie met enkele trefwoorden; als mensen zoeken op één van die trefwoorden, kan de advertentie naast de zoekresultaten verschijnen.