Door

Beleggingsportefeuille

Een beleggingsportefeuille bestaat uit zogeheten vastrentende waarden en zakelijke waarden. In dit artikel lees je wat dat inhoudt.

241916_9845Bij de vastrentende waarden gaat het om obligaties (staatsobligaties of bedrijfsobligaties). Obligaties zijn schuldbewijzen voor leningen. De koper van de obligatie krijgt van de uitgever van de obligatie een rentevergoeding.

Zakelijke waarden zijn aandelen, onroerend goed, infrastructuur, private equity en commodities. Private equity is risicodragend vermogen afkomstig van beleggers en wordt gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Een private investeerder leent geld aan een niet-beursgenoteerd bedrijf en wordt aandeelhouder van het bedrijf. Na enkele jaren verkoopt de investeerder het belang in het bedrijf. Als hij dan winst heeft gemaakt, is dat de beleggingswinst van de investering. Commodities zijn beleggingen in grondstoffen en bulkgoederen.

De verhouding tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden in een beleggingsportefeuille kan variëren. In het algemeen geldt dat hoe minder risico de belegger wil nemen, hoe groter het percentage vastrentende waarden is.