Door

Handige fiscale aftrekposten

1258281_74739780Je kunt voor je belastingaangifte vaak meer aftrekken dan je denkt. Hieronder volgen op alfabetische volgorde een aantal tips.

Auto van werkgever
Rijd je een auto van je werkgever, dan telt hij een bedrag bij je loon op vanwege je privégebruik van de auto. Deze bijtelling kun je verlagen door te kiezen voor een milieuvriendelijke auto. De belastingdienst hanteert hiervoor een percentage van de cataloguswaarde dat gebaseerd is op de datum waarop het kenteken voor het eerst is afgegeven.

Beperken vermogen
In box 3 geef je aan wat je vermogen is. De belasting heft hierover boven een drempelbedrag van € 21.139 (2013) of € 42.278 (als je heel 2013 een fiscale partner had) een vermogensbelasting van 1,2%.

Een goede manier waarop je je vermogen kunt beperken, is door het doen van een gift aan een instelling die bij de belastingdienst bekend staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zo’n gift is ook nog eens een aftrekpost.

Daarnaast kan je kleine schulden terugbetalen. Zijn je schulden minder dan € 2900 (€ 5800 als je een fiscale partner hebt) dan kun je ze namelijk niet aftrekken van je vermogen in box 3.

Verder kun je de vermogensbelasting beperken door groen te beleggen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Deze beleggingen hebben namelijk een vrijstelling van vermogensbelasting tot € 56.420 of € 112.840 met een fiscale partner (beide bedragen voor 2013).

Fiscale partners
Als je getrouwd bent of samenwoont dan zijn jij en je partner ‘fiscale partners’. Het grote voordeel daarvan is dat je gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven in de voor jullie meest gunstige verhouding mag verdelen. Denk bijvoorbeeld aan hypotheekrenteaftrek of het vermogen in box 3. Degene die de meeste belasting in box 1 betaalt, kan bijvoorbeeld het beste de betaalde hypotheekrente aftrekken.

Lijfrente
Heb je een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening, dan mag je de bedragen van de lijfrentepremies of -stortingen aftrekken voor de belastingen. Voorwaarde is wel dat je een pensioentekort hebt, bijvoorbeeld doordat je geen of te weinig pensioen opbouwt bij je werkgever.

Middeling
Je kunt bij de belastingdienst vragen om ‘middeling’ als je drie opeenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten had. Middeling betekent dat de belastingdienst je inkomen van die periode in gelijke delen over de drie jaren verdeelt. Voorwaarde is dat je voor alle drie jaren een definitieve belastingaanslag hebt gekregen. Een voordeel van middeling is bijvoorbeeld dat je over het jaar met het hoogste inkomen minder belasting hoeft te betalen,

Partneralimentatie
Alimentatie is voor de betaler een aftrekpost en wordt bij de ontvanger belast in box 1. Als je alimentatie betaalde aan een ex-partner dan mag je die aftrekken. Alimentatie die je voor je kinderen betaalde, is niet aftrekbaar.

Specifieke zorgkosten
Zorgkosten die je niet door je zorgverzekeraar vergoed hebt gekregen en die niet onder het eigen risico vielen, kun je opvoeren als aftrekpost. De belastingdienst noemt dit specifieke zorgkosten. Denk aan medische hulp, medicijnen op doktersvoorschrift, tandartskosten en reiskosten naar een ziekenhuis. Voor deze aftrekpost geldt een drempelbedrag. Dit bedrag hangt af van je inkomen. Als je totale specifieke zorgkosten boven het drempelbedrag uitkomen, dan zijn ze aftrekbaar bij je aangifte.

Studiekosten
Ook studiekosten kun je opvoeren als aftrekpost. Het gaat dan alleen om de verplichte en noodzakelijke kosten van de opleiding. Hierbij geldt een niet aftrekbaar drempelbedrag van € 250 (vanaf 2013, daarvoor was het € 500). Ben je meer dan € 250 kwijt dan kan je het bedrag boven de € 250 aftrekken.