Door

Pensioenakkoord bereikt

Coalitie en oppositie hebben een pensioenakkoord bereikt over de pensioenen. Na weken onderhandelen werden VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP het op 18 december eens.

Kern van de plannen is dat mensen jaarlijks minder belastingvrij mogen sparen dan nu het geval is, maar meer dan het kabinet eerst wilde. Nu is er een fiscaal voordelige pensioenopbouw van 2,25 procent per jaar. Het kabinet wilde daar 1,75 van maken en het wordt nu 1,875 procent. De verandering moet ingaan in 2015. Volgens de onderhandelaars kan met de afspraken in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75 procent van het gemiddelde inkomen.

Lagere premies
De verwachting is dat nu ook de pensioenpremies omlaag gaan. De kabinetsplannen voor de pensioenen zijn aangepast, nadat de Eerste Kamer de eerdere versie had verworpen.

Pensioenfonds zzp’ers
In de afspraken staat ook dat er een speciaal pensioenfonds komt voor mensen met een eenmansbedrijf. Ze hoeven niet meer eerst hun pensioenpot op te eten als het slechter gaat. Verder is afgesproken dat mensen hun pensioenpremie mogen gebruiken om hun hypotheek af te lossen. Dat moet starters op de woningmarkt of mensen met een restschuld helpen.

Bezuiniging
De aanpassingen kosten de schatkist 600 miljoen euro en de partijen hebben er nu overeenstemming over waar ze dat geld vandaan halen.

De doorwerkbonus voor oudere werknemers gaat op de schop. Die geldt nu voor werknemers van boven de 50, maar dat wordt voortaan beperkt tot mensen boven de 56. Verder krijgen werkgevers minder lastenverlichting dan eerder de bedoeling was en de pensioenfondsen moeten btw gaan betalen.

De pensioenplannen moeten uiteindelijk leiden tot een bezuiniging van een kleine 3 miljard euro.

Bron: NOS