Door

Werkloosheid daalt in november

De werkloze beroepsbevolking daalde in november met 21 duizend personen. Daarnaast steeg het aantal lopende WW-uitkeringen met elf duizend. Vooral het aantal lopende WW-uitkeringen van jongeren tot 25 jaar nam toe. Dit meldt het CBS.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 af met 21 duizend en kwam uit op 653 duizend personen. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking.Verder blijkt uit cijfers van UWV dat het aantal WW-uitkeringen in november met elf duizend toenam tot 419 duizend.

Weer daling werkloosheid
In november was 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos, een maand eerder was dat 8,5 procent. De werkloosheid daalde in de afgelopen maand zowel bij mannen als vrouwen en ook in alle leeftijdsgroepen.

Gemiddeld nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden met tien duizend per maand af. Deze daling van de werkloosheid hangt samen met een toename van het aantal mensen dat zich terugtrekt van de arbeidsmarkt.

Duidelijke stijging WW-uitkeringen jongeren
November 2013 telde 419 duizend lopende WW-uitkeringen, drie procent meer dan in oktober. Het aantal lopende WW-uitkeringen van jongeren tot 25 jaar nam met zes procent meer dan gemiddeld toe. Daarnaast was er vooral sprake van een toename van de WW-uitkeringen in seizoengevoelige sectoren als landbouw, horeca en bouwnijverheid. Ook in de provincies Zeeland en Drenthe steeg het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld.

In november werden 51 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 40 duizend uitkeringen beëindigd.

Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen (bron: CBS)