Door

Veel verzekeraars niet transparant over duurzaam beleggen

Onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) laat zien dat bijna een derde van de onderzochte verzekeraars geen enkele informatie geeft over hun duurzaamheidsbeleid. Daarnaast beleggen grote verzekeraars hun vermogen duurzamer dan kleinere.

VBDO deed onderzoek naar het beleggingsbeleid van 29 verzekeraars. Negen van die verzekeraars geven volgens VBDO helemaal geen informatie over hun duurzaam beleggingsbeleid.

Verder concludeert VBDO dat steeds meer verzekeraars hun klanten en stakeholders via de site informeren over het soort beleggingen dat ze doen. Het actief betrekken van klanten of andere belanghebbenden gebeurt echter nog nauwelijks.

Grote verzekeraars
Qua duurzaam beleggen van hun vermogen doen grote verzekeraars het beter dan middelgrote branchegenoten. “De middelgrote overschaduwen op hun beurt weer de prestaties van de kleine verzekeraars”, stelt VBDO. Zwitserleven, Reaal en  ASR Nederland scoren het beste met respectievelijk een eerste, tweede en derde plaats in de top 29. De grootste stijger was Legal & General NL die steeg van nummer 21 naar 12.

Volgens VBDO presteert de verzekeringsbranche qua duurzaam beleggen aanmerkelijk slechter dan de pensioenfondsen.

Bedroevend
De respons op de vragenlijst van de VBDO-onderzoekers was lager dan vorig jaar. Toen vulde 72 procent van de ondervraagde verzekeraars de vragenlijsten in. In 2013 was dat 69 procent. “Dat is eigenlijk een bedroevend resultaat”, vindt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.

Bron: VBDO