Door

Nederlandse werknemers tevreden over werkomgeving

Nederlanders zijn tevreden met de sfeer op het werk. Een derde is ronduit tevreden met de omgeving waarin hij werkt en wordt hierdoor gemotiveerd. Daarnaast zegt nog eens ruim 40 procent het merendeel van de tijd tevreden te zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van StepStone onder 5400 deelnemers uit negen Europese landen. Twee jaar geleden vond nog maar 58 procent van de werknemers in Europa dat de sfeer op het werk goed was, maar dat er ook wel wat slechte dagen tussen zaten. Nu, twee jaar verder, is dit al 64 procent. De werksfeer in Europa wordt dus steeds beter.

Ontevredenheid over werksfeer daalt
Slechts een vijfde van de Europeanen geeft aan een goede sfeer op hun werkplek te ervaren en hierdoor meer motivatie te krijgen. Wel daalt het aantal mensen dat de sfeer als niet plezierig ervaart nog steeds. Twee jaar geleden vond 42 procent de sfeer op het werk niet prettig, nu is dit nog maar 36 procent. De overige mensen vinden hun werkplek wel fijn, maar vinden dat er ook mindere aspecten aan hun werk zitten.

Onaangenaam
In Denemarken en het Verenigd Koninkrijk geven de meeste werknemers aan de werksfeer niet aangenaam te vinden. Bijna de helft van de werknemers zegt teleurgesteld te zijn over de interactie die zij met hun collega’s hebben. Maar vijftien procent zegt hier een goede sfeer op het werk te hebben.

Bron: Managersonline.nl