Door

Succesvol samenwerken

samenwerkenOnderzoek van de London Business School en het Concours Institute laat zien dat er acht bepalende factoren zijn voor succesvolle samenwerking op het werk.

Deze factoren zijn:

  1. Er vinden groepsactiviteiten plaats om tot een sterker gemeenschapsgevoel te komen.
  2. De rolverdeling is duidelijk.
  3. Het management investeert zichtbaar in samenwerking. Dit doet het bijvoorbeeld door het zorgen voor aparte vergaderruimten.
  4. De organisatie stelt het team samen uit mensen die eerder met succes samenwerkten.
  5. Er is sprake van een zogeheten ‘gift culture’ met een coachende rol voor de managers.
  6. De managers zijn rolmodellen.
  7. De teamleden volgen trainingen in relationele vaardigheden zoals conflictmanagement en communicatie.
  8. De leidinggevenden zijn zowel taak- als relatiegericht.