Door

Pensioen moet anders volgens Knot

pensioenuitkeringHet gaat beter met de Nederlandse economie, maar president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft nog wel wat extra wensen: pensioenhervorming en op termijn een gemeenschappelijke financiering van staatsschulden van eurolanden.

Donderdag 13 maart presenteerde De Nederlandsche Bank (DNB) het jaarverslag, met daarin het traditionele commentaar op de stand van de Nederlandse economie. President Klaas Knot was redelijk tevreden over de manier waaruit Nederland opkrabbelt uit de recessie.

Tegelijk gaf Knot het kabinet Rutte 2 een steuntje in de rug door op te merken dat het begrotingstekort verder omlaag moet. Nu het iets beter gaat moeten we niet meteen de teugels laten vieren door bijvoorbeeld lastenverlichting te geven aan burgers. Die mogen blij zijn dat er niet extra bezuinigd hoeft te worden.

In interviews met diverse kranten stipte Knot vrijdag 14 maart nog een paar extra pijnpunten aan. De broosheid van het Nederlandse pensioenstelsel en de euro die op termijn meer economische samenwerking vereist.

Minder zekerheid, meer keuze op pensioengebied
Het huidige pensioenstelsel is niet houdbaar gezien de komende vergrijzing. Het is te gevoelig voor schommelingen in de economie, zei Knot in een interview met De Telegraaf. “Het is onontkoombaar dat we naar een stelsel gaan waarin minder zekerheid zal bestaan over de hoogte van de pensioenuitkering.”

Hij pleit voor een systeem dat nog wel verplicht is, maar meer keuzevrijheid biedt “over hoe en waar je dat pensioen opbouwt (..). Zonder herziening van de pensioenen zal het draagvlak onder jongeren voor dit systeem afnemen en dat holt het stelsel sluipenderwijs uit”, aldus Knot.

Werkgeversvoorman Bernard Wientjes en FNV-leider Ton Heerts hebben volgens de krant geen behoefte aan een nieuwe maatschappelijke discussie over het pensioenstelstel, als er geen betere rekenregels voor de dekking van de pensioenen komen. Het kabinet stuurt binnenkort een voorstel daarover naar de Kamer en de sociale partners maken zich daar zorgen over. Door die nieuwe regels zal er jarenlang geen indexatie van pensioenen voor werkenden en ouderen zijn. Ook gaan mogelijk de premies verder omhoog.

Eurobonds
Ten aanzien van de eurocrisis had Knot ook nog wat te melden. De acute problemen met omvallende banken en landen die hun eigen broek niet kunnen ophouden, ebben weg. Maar als we de euro op termijn een stevige basis willen geven, is meer economische coördinatie onvermijdelijk, stelde Knot tegenover Het Financieele Dagblad. “Zie het als een brandverzekering. Je hebt achttien huizen, bij elkaar in de buurt. Dus sluit je met z’n allen een brandverzekering af. Als je dat niet wilt doen, moet je het alle achttien individueel gaan regelen. Dat is toch een stuk minder efficiënt.”

Dit betekent volgens Knot dat begrotingstekorten- en overschotten van landen op elkaar afgestemd moeten zijn en dat je een vorm van gezamenlijke financiering van staatsschulden regelt. Dit laatste idee van zogenoemde eurobonds is door premier Mark Rutte tot nog toe altijd ferm afgewezen.

Bron: Z24/ANP