Door

Fors meer schenkingen voor eigen woning

Sinds de tijdelijke verruimingvan de vrijstelling schenkbelasting eigen woning is het aantal schenkingen waarbij gebruik wordt gemaakt van deze vrijstelling flink toegenomen. Dit blijkt uit een poll van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onder notarissen.

Van de 317 deelnemers gaf 42 procent aan dat het aantal schenkingen met deze vrijstelling flink is toegenomen. Bij 20 procent is het zelfs (meer dan) verdubbeld. 32 procent ziet een lichte toename, terwijl bij 6 procent het aantal eigenwoningschenkingen gelijk is gebleven.

Tijdelijk verruimd
De vrijstellingen schenkbelasting zijn tijdelijk verruimd. Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 mag iedereen belastingvrij een schenking ontvangen van 100.000 euro. Dit bedrag moet dan wel worden besteed aan een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie