Door

Toename klachten over financiële producten

financiële productenIn 2013 steeg het aantal bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) ingediende klachten met 3% tot 7318. Wel vlakte de procentuele stijging af vergeleken met eerdere jaren. In 2012 was er nog een toename van 10% tot 7095 klachten.

Kifid is een onafhankelijke klachteninstelling en een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. De meeste nieuwe klachten die Kifid ontving, gingen in 2013 over schadeverzekeringen (32%) en levensverzekeringen (27%). Daarna volgen bankproducten (19%), hypotheken (15%) en beleggingen (7%).

Hoger klachtenniveau
Sinds de oprichting in 2007 kreeg Kifid ruim 45.000 klachten binnen en verdubbelde het aantal klachten op jaarbasis bijna. In het startjaar waren er ongeveer 4000 klachten en in het recordjaar 2009 kwamen er zelfs 7818 klachten binnen. Volgens Kifid houdt het hogere klachtenniveau gedurende de afgelopen jaren zeker verband met het zware tij in de financiële dienstverlening. In welke mate dit het geval is, is volgens het klachteninstituut moeilijk vast te stellen. Verder denkt Kifid dat de grotere media-aandacht en de toegenomen naamsbekendheid van Kifid een rol spelen.

Te vroeg ingediend
Kifid stelt dat het een aandachtspunt blijft dat circa 15% van de klachten te vroeg bij het instituut wordt ingediend en daardoor niet-ontvankelijk is. Consumenten moeten hun klacht namelijk eerst samen met hun financiële dienstverlener proberen op te lossen. Pas als deze interne klachtenprocedure niet werkt, staat de weg naar Kifid open.

Bron: Kifid