Door

Forse daling gebruik kinderopvangtoeslag

kinderopvangIn 2013 daalde het gebruik van kinderopvangtoeslag met 18%. Het aantal kinderen op de opvang waarvoor toeslag wordt aangevraagd, nam af met 10% en het aantal uren dat een kind opvang heeft met 8%.

De daling was het grootst bij ouders met een hoger inkomen. Ouders met een inkomen boven 118.189 euro kregen in 2013 geen toeslag meer voor hun eerste kind. De afname van het aantal uren komt waarschijnlijk doordat ouders steeds flexibeler uren kunnen inkopen bij de kinderopvang. Daarnaast zijn ouders minder gaan werken. Dat komt door de slechte economische situatie waardoor veel ouders hun baan kwijtraken.

Impuls
“De cijfers zijn niet goed, maar te verklaren. Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid houden om naar de kinderopvang te gaan. Ik hoop dat de 150 miljoen euro extra vanaf 1 januari 2014 de sector een impuls kan geven. Ook blijven we werken aan goede en veilige kinderopvang”, aldus minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daling gebruik
De daling van het gebruik van kinderopvangtoeslag is zowel groot bij ouders met een hoger inkomen als bij de groep met lagere inkomens. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat deze kinderen niet meer naar de kinderopvang gaan. Het aantal kinderopvangorganisaties is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met een jaar eerder.

Bron: Rijksoverheid.nl