Door

Wanneer kies je voor waardeoverdracht?

waardeoverdrachtEen nieuwe werkgever betekent vaak ook een nieuwe pensioenregeling. Je krijgt dan de mogelijkheid om je al opgebouwde pensioen mee te nemen naar het nieuwe pensioenfonds. Dit heet ‘waardeoverdracht’. Wanneer doe je er goed aan om hiervoor te kiezen?

  • De nieuwe pensioenregeling kent gunstigere voorwaarden voor toeslagverlening dan je oude regeling.
  • Het pensioenfonds van de nieuwe pensioenregeling heeft een hogere dekkingsgraad dan het fonds van de oude pensioenregeling.
  • De voorwaarden van de nieuwe pensioenregeling zijn gunstiger dan die van de oude. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheden voor pensioenuitruil (partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen of andersom), het bijsparen van extra pensioen en het zelf maken van beleggingskeuzen.
  • Bij de nieuwe pensioenregeling loop je minder risico dan bij de oude, omdat de nieuwe regeling een middelloonregeling is (wisselende premie, min of meer vaste pensioenuitkering) en de oude een beschikbare premieregeling (vaste premie, pensioenuitkering staat niet vast).