Door

Wanneer heeft een werknemer recht op buitengewoon verlof?

buitengewoon verlofBuitengewoon verlof is verlof voor situaties die niet in de wet zijn geregeld. Afspraken hierover zijn vaak opgenomen in de cao, de arbeidsovereenkomst of de personeelsgids. Buitengewoon verlof geldt boven de in de wet opgenomen regelingen en moet voldoen aan de minimale wettelijke verloven.

Verlofredenen
De redenen voor buitengewoon verlof zijn onbeperkt en mag een werkgever zelf bepalen. De meest voorkomende situaties waarin betaald buitengewoon verlof wordt toegekend, zijn:

 • huwelijk van de werknemer (en soms ook de ondertrouw);
 • huwelijk van eerste- of tweedegraads familie (broers, zussen, (groot)ouders, (klein)kinderen);
 • viering van 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijk (eigen of eerstegraads);
 • ambtsjubileum;
 • overlijden van echtgenoot/ partner of kind;
 • overlijden van ouders, schoonouders, grootouders, kleinkind, broer, zus, zwager of schoonzus;
 • overlijden van andere familieleden;
 • verhuizing;
 • verjaardag van de werknemer;
 • afleggen van examens;
 • medisch consult of behandeling.

Duur buitengewoon verlof
Over de duur van het buitengewoon verlof staan meestal afspraken in de cao, individuele arbeidsovereenkomst of personeelsgids. Tevens staat er dan aangegeven welke afspraken er over de loondoorbetaling zijn gemaakt.

Aanvragen buitengewoon verlof
Het is belangrijk dat de werkgever heldere afspraken maakt over in welke situaties een werknemer aanspraak kan maken op buitengewoon verlof én hoe dat verlof aangevraagd dient te worden. Hij kan dit opnemen in de personeelsgids.

Afwijzen verlofverzoek
Als een werknemer een verlofaanvraag doet voor een reden die niet is opgenomen in de cao of de personeelsgids dan mag de werkgever weigeren. In het kader van goed werkgeverschap is het echter wel verstandig om rekening te houden met het welzijn van de werknemer. De werkgever kan er in zulke situaties ook voor kiezen om (deels) onbetaald verlof toe te kennen.

Deze gastbijdrage is geschreven door drs. Vincent van Baarle, hoofdredacteur van AllesoverHR.nl.