Door

Gemiddeld uurtarief zzp’er ligt op 45 euro

uurtarieven zzp'ersIn 2014 rekenen zzp’ers gemiddeld 45 euro per uur. Nog nooit lagen de tarieven van zelfstandigen zo dicht bij elkaar. Dit meldt zelfstandigenplatform Hoofdkraan.nl.

Uit het onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat de best betaalde zzp’ers van 2013 21% minder zijn gaan verdienen in 2014. Freelancers die in 2013 minder dan 45 euro per uur rekenden, zagen hun tarief juist groeien. De uurtarieven in de verschillende branches komen hierdoor dichter bij elkaar te liggen, met een marktgemiddelde van 45 euro per uur.

Zwaarste klappen voor ‘marketing’
Uit de in het afgelopen jaar uitgebrachte offertes op Hoofdkraan.nl blijkt dat freelancers binnen de branche ‘marketing’ de grootste klappen hebben gehad. Zij vroegen 21% minder in 2014 dan vorig jaar. Met een gemiddeld uurtarief van 49 euro zitten zij echter nog wel boven het marktgemiddelde. De grootste groeier van 2014 is de branche ‘websites & applicaties’. Deze zelfstandigen rekenen nu gemiddeld 47 euro per uur. Dat is 10% meer dan vorig jaar.

Docenten, fotografen en office managers rekenen in 2014 een tarief van boven de 60 euro per uur en zijn daarmee de best betaalde zzp’ers. Secretaresses, salarisadministrateurs en vertalers doen het minder met een gemiddeld uurtarief van 35 euro of lager.

Tariefverschuivingen door toename aantal zzp’ers
Volgens Floor Poot, directeur van Hoofdkraan.nl, ligt de oorzaak van de tariefverschuivingen in het toenemende aantal freelancers en zelfstandigen in Nederland. Eind 2013 telde Nederland bijna 800.000 zzp’ers en jaarlijks neemt dit aantal met zo’n 40.000 toe. Deze aanhoudende groei gecombineerd met een transparante markt heeft gevolgen voor de prijs die freelancers voor hun diensten vragen. “Wij zien dat ook op ons platform: offertes komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Het onderscheid wordt gemaakt op kwaliteit en flexibiliteit. De prijs is een gegeven.”

Gelderse zzp’ers zijn het duurst
Freelancers uit Gelderland zijn met een gemiddeld uurtarief van 49 euro de duurste van Nederland. Dat is overigens wel 14% minder dan in 2013, toen de Gelderse zelfstandigen nog gemiddeld 57 euro per uur in rekening brachten. De goedkoopste freelancers komen volgens Hoofdkraan.nl uit Flevoland en vragen gemiddeld 33 euro per uur. Zij hebben een daling van maar liefst 33% doorgemaakt. Ook de Friese freelancers kenden een tariefdaling van 33% naar gemiddeld 37 euro per uur. Alleen de Limburgse zelfstandigen wisten een kleine winst te boeken. Daar ligt het uurtarief nu op 43 euro, terwijl dit in 2013 nog 42 euro was.

Grote steden
Van de grote steden zijn zzp’ers uit Utrecht het duurst met een gemiddeld uurtarief van 50 euro, op de voet gevolgd door Rotterdam en Amsterdam (respectievelijk 49 en 48 euro per uur). De Haagse freelancers zijn een stuk goedkoper met een gemiddeld uurtarief van 41 euro.

Creatieve zzp’ers zijn in trek
Ondernemers zijn vaak op zoek naar creatieve freelancers. Van alle uitgebrachte offertes in het afgelopen jaar bestond maar liefst 39% uit offertes voor creatieve tekstschrijvers, illustrators, grafisch vormgevers, webdesigners en overige creatieve freelancers. Dat betekent dat de creatieve branches in de lift zitten.

Rooskleurig
Ondanks de tariefdaling binnen een aantal branches ziet directeur Poot van Hoofdkraan.nl de toekomst rooskleurig in. “Vraag en aanbod naar flexibel personeel nemen toe. Onlangs heeft het UWV zelfs bekend gemaakt dat maar liefst 30% van de werkgevers in Nederland zzp’ers inzet; een verdubbeling ten opzichte van 2011*. Dit zorgt voor een gezonde marktwerking en dat vertaalt zich in het uurtarief. Met een aantrekkende economie verwacht ik dat de tarieven de komende maanden iets gaan stijgen. Binnen een aantal beroepsgroepen zie je dat deze positieve trend reeds is ingezet.”