Door

Indexatie pensioenen ‘verder weg dan ooit’

rekenregels pensioenDe dekkingsgraad stijgt, maar toch lijkt volgens adviesbureau Aon Hewitt indexatie van de pensioenuitkeringen uit beeld te zijn. De oorzaak ligt bij de nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen die de regering eind juni ter goedkeuring naar de Tweede Kamer stuurde.

Aon stelt dat pensioenfondsen er een stuk rooskleuriger voor staan dan een jaar geleden. De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen was eind juni 114%. Dat is een stijging van 13 procentpunten ten opzichte van precies een jaar eerder. Vergeleken met mei 2014 steeg de dekkingsgraad 2 procentpunten. Aon verwacht dat de nieuwe rekenregels van de regering echter zorgen voor een daling van de gemiddelde dekkingsgraad van minimaal 7 procentpunten per 1 januari 2015. Daarnaast worden de eisen om te kunnen indexeren zwaarder. Daarom concludeert Aon dat indexatie van de pensioenuitkeringen verder weg lijkt dan ooit.

Stijging dekkingsgraad
“Pensioenfondsen hebben het afgelopen jaar goed gepresteerd, maar de werkende en gepensioneerde Nederlanders merken daar weinig van”, stelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Hij wijst erop dat de dekkingsgraad zo is gestegen door de positieve rendementen van pensioenfondsen op aandelen en vastrentende waarden. Deze laatste rendementen stegen doordat de rente daalde. Daarnaast heeft een aantal fondsen moeten korten op pensioenen wat ten goede kwam aan de dekkingsgraad.

“Ondanks de goede prestatie van de fondsen is indexatie van pensioenuitkeringen voor de meeste fondsen niet aan de orde als gevolg van strengere regelgeving”, aldus Driessen. Daar staat tegenover dat volgens die, overigens nog niet in werking getreden, regelgeving eventuele toekomstige kortingsmaatregelen uitgesmeerd mogen worden over een periode van tien jaar. Afgelopen jaren werden kortingen eenmalig direct ingevoerd.

Strengere indexatieregels
Eind juni kwam de regering met een wetsvoorstel met nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen. De nieuwe rekenregels introduceren de zogenoemde beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Ook bevat het wetsvoorstel strengere spelregels voor indexatie: fondsen mogen pas indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. Nu is dat nog 104,3%. Ook de hoogte van indexatie wordt aangepast. Pas als een fonds een beleidsdekkingsgraad heeft van 115%, kan het maximaal 0,5% indexatie verlenen. Nu wordt al 0,5% geïndexeerd bij een dekkingsgraad van rond de 108%. “De beleidsdekkingsgraad staat per eind juni op 107%. Dat is 7 procentpunten lager dan de dekkingsgraad op dit moment. Met de nieuwe regels kan er dus nog geen sprake zijn van indexatie.”

Lagere dekkingsgraad door nieuwe rekenmethode
De wijze waarop de dekkingsgraad wordt berekend, wordt aangepast. De zogenaamde Ultimate Forward Rate (UFR), die van invloed is op die berekening, daalt van 4,2% naar ongeveer 3,5% per 1 januari 2015. Dat heeft een verlagend effect op de dekkingsgraad. “Waarschijnlijk is dit effect aan het einde van het jaar nog groter. Aangezien de UFR uitgaat van een gemiddelde over tien jaar, tellen de hoge rentes van 2004 vanaf 1 januari 2015 niet meer. De UFR zal daardoor verder dalen.”

Vereist eigen vermogen
Naast de aanpassing van de berekening van de dekkingsgraad gaat het vereiste eigen vermogen van pensioenfondsen omhoog door een verandering van rekenmethode. Voor een gemiddeld fonds stijgt dit van 21,7% naar 26,6%, een toename van bijna 5 procentpunten. “Uitgaande van een ingeschatte beleidsdekkingsgraad van 107% betekent dit dat het gemiddelde pensioenfonds nog ruim 19% moet herstellen voordat het uit reservetekort is.”

Bron: Aon Hewitt