Door

Aantal WW-uitkeringen stijgt sterk in april

In april telde UWV 74.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dat is fors meer dan in maart toen er 38.000 nieuwe WW-uitkeringen bijkwamen. In alle sectoren en onder alle leeftijdsgroepen neemt de WW toe. Het totaal aantal WW-uitkeringen komt uit op 292.000. Dat is een stijging van 16,7 procent ten opzichte van maart 2020.

werkloosheid ww-uitkeringen

“Het aantal lopende WW-uitkeringen is flink gestegen: van ruim 250.000 in maart naar 292.000 in april. Dat zijn 41.700 meer WW-uitkeringen dan vorige maand. Zo’n grote stijging van de één op de andere maand hebben wij niet eerder gezien tijdens de vorige crisis. Het aantal uitkeringen is met een zesde toegenomen”, aldus Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV.

Toename aantal nieuwe WW-uitkeringen

Achter de toename van het aantal lopende WW-uitkeringen zit een flinke toename van het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen dat UWV heeft toegekend in april. Er zijn bijna 74.000 nieuwe WW-uitkeringen bijgekomen in april. Dat is een gemiddelde van 14.700 per week. Dit weekgemiddelde ligt 56 procent hoger dan in maart. Toen kwamen er 37.800 nieuwe uitkeringen bij, een gemiddelde van 9400 per week. De maand april telt wel één verslagweek meer dan maart. Naast het toekennen van nieuwe uitkeringen, zijn er ook uitkeringen beëindigd. In april eindigden in totaal 32.000 WW-uitkeringen, bijvoorbeeld wegens het vinden van werk of het bereiken van de maximale duur.

Meer werkloosheid in alle sectoren

In april nam het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen in alle sectoren toe. De sterkste stijging zien we bij de schoonmaakbranche (+91%), uitzendbedrijven (+87%), detailhandel (+69%), cultuur (+67%) en de horeca en catering (+60%). In de maand maart nam de WW vooral toe bij uitzendbedrijven, horeca en catering en cultuur. De toename van nieuwe uitkeringen zet zich in april door in veel meer sectoren. De sectoren vervoer en logistiek (+9%), overige industrie (+11%) en overheid (+12%) hadden naar verhouding de kleinste toename van nieuwe WW-uitkeringen in april.

Alle leeftijdsgroepen getroffen

Onder alle leeftijdsgroepen nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in april toe. Bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar is de toename het grootst. In deze groep nam het gemiddeld aantal nieuwe WW-uitkeringen per week toe van 1900 in maart naar 3300 in april, een stijging van 75 procent. Deze toename bij jongeren is minder groot dan de vorige maand, toen de gemiddelde instroom per week met 185 procent toenam. Bij andere leeftijdsgroepen is de instroom in de WW juist groter in april. Bij 35- tot 45-jarigen steeg de gemiddelde instroom per week van 1700 in maart naar 2600 in april, ofwel een toename van 51 procent. Een maand eerder steeg de instroom in deze leeftijdsgroep nog met 22 procent. Bij 55-plussers steeg de instroom in maart met 13 procent en in april met 36 procent.

Bron: UWV