Door

Verlenging en uitbreiding noodmaatregelen banen en economie coronacrisis

Op 20 mei maakte de rijksoverheid de vervolgmaatregelen bekend om ondernemers en werkenden door de coronacrisis te loodsen. Voor de noodmaatregelen heeft het kabinet 13 miljard euro gereserveerd. We hebben ze voor je op een rij gezet.

financiële noodmaatregelen coronacrisis kabinet

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL, nieuwe regeling)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Ondernemingen ontvangen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot maximaal 20.000 euro voor de komende drie maanden. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

NOW 2.0: verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan per 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Daarmee kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling kent de volgende wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke NOW:

  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Dit was in de eerste regeling januari 2020.
  • De opslag voor andere kosten dan het salaris zoals vakantiegeld stijgt van 30% naar 40%.
  • Een onderneming mag tijdens de NOW-periode geen winst uitkeren aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en geen eigen aandelen inkopen.
  • De 50% ontslagboete vervalt. Bedrijven die voor meer dan 20 werknemers ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen, moeten wel eerst overleggen met de vakbond.
  • Bij aanvraag van de NOW 2.0 moet het bedrijf verklaren dat het werknemers stimuleert om bij- en om te scholen.

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet verlengt de Tozo, de versoepelde regeling ter ondersteuning van zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Ze kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze ondersteuning vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Nieuw is dat de verlengde regeling een partnerinkomenstoets bevat. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Zzp’ers kunnen een beroep blijven doen op een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Deze regeling loopt nog en is (nog) niet verlengd of aangepast. Ondernemers kunnen de TOGS aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Vandaag (27 mei) heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht een hardheidsclausule op te nemen in de TOGS-regeling. Daarmee kunnen bedrijven die formeel niet onder de regeling vallen maar met vergelijkbare omstandigheden te maken hebben, toch aanspraak maken op de regeling.

Verlenging belastingmaatregelen

Getroffen ondernemers kunnen nu belastinguitstel aanvragen tot 1 september 2020. Ze hoeven eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, niet te voldoen. Daarnaast worden andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, tot 1 september 2020 verlengd.

Bronnen: Rijksoverheid.nl, Service Management