Door

Financiële regelingen moeten ondernemingen en zzp’ers door de coronacrisis helpen

Financiële maatregelen ondernemingen en zzp'ers

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid maatregelen genomen om getroffen zzp’ers en ondernemingen financieel te ondersteunen. Het gaat om heel wat deels nieuwe financiële regelingen. We hebben ze zo kort mogelijk voor je op een rij gezet om je de weg te wijzen in dit nieuwe ‘woud’ van regels. Bij iedere regeling hebben we de doelgroep(en) vermeld.

Zzp’ers: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo geldt voor zelfstandigen (zzp’ers) die in de problemen komen door de coronacrisis. Het kabinet heeft voor hen financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Daarbij vraagt het kabinet zzp’ers nadrukkelijk om zich alleen voor de regeling te melden als ze echt in problemen zijn geraakt.

Belangrijkste eisen zijn dat de zzp’ers minimaal 1225 uur per jaar aan hun bedrijf of beroep besteden en ingeschreven staan bij de KvK. De Tozo geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart. Zzp’ers die vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen zijn gekomen, kunnen bij de gemeente waar ze wonen een aanvraag indienen. De gemeente biedt ze bij goedkeuring voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning aan tot aan het sociaal minimum. De exacte hoogte van het bedrag hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen van de zzp’er. Zzp’ers hoeven deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Verder kunnen zzp’ers bij hun gemeente een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.517 euro. De Tozo blijft in ieder geval tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook zzp’ers die pas in mei financiële problemen krijgen, kunnen dan een aanvraag indienen. De details vind je op Rijksoverheid.nl.

Door maatregelen kabinet getroffen ondernemers: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers in dienst, die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Gedupeerde ondernemers krijgen eenmalig een tegemoetkoming van 4000 euro om hun vaste lasten te kunnen betalen. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemers in de horeca, evenementenbranche, reisbranche, non-foodsector en uiterlijke verzorging. De rijksoverheid heeft een speciale lijst opgesteld met branches en sectoren die in aanmerking komen. De getroffen ondernemers kunnen de TOGS aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De details vind je op Rijksoverheid.nl.

Ondernemers MKB en zzp’ers: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is een regeling waarbij het ministerie van Economische Zaken borg staat voor de kredieten aan ondernemers. Zij kunnen hierdoor gemakkelijker geld lenen. Daarvoor kunnen ondernemers terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling is het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Het borgstellingskrediet in de BMKB gaat nu omhoog van 50% naar 75%. Bedrijven kunnen de BMKB gebruiken voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekeningcourant-krediet (het bedrag dat ze ‘rood mogen staan’). De BMKB-aanvraag loopt via geaccrediteerde financiers, vaak banken. Zij staan vermeld op de website RVO.nl. Zzp’ers kunnen ook een beroep doen op de BMKB. Ze hebben echter volgens de rijksoverheid meestal een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. De details vind je op Rijksoverheid.nl.

Ondernemingen die moeilijk een lening bij de bank krijgen: Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De Garantie Ondernemersfinanciering (GO) is voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot (tijdelijk) maximaal € 150 miljoen per onderneming. Bedrijven kunnen GO aanvragen bij de RVO. De details vind je op Rijksoverheid.nl.

Startende ondernemers en kleine bedrijven: Qredits

Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het is een ideële stichting. De financiële ondersteuning van Qredits (€ 6 miljoen) geldt ten eerste voor 6000  ondernemingen die al een krediet bij Qredits hebben en geraakt zijn door de coronacrisis. Daarnaast hoopt Qredits op korte termijn 2000 ondernemers een overbruggingskrediet te verstrekken. Dit mogen ook nieuwe klanten van Qredits zijn. Hiermee kunnen 8000 ondernemers worden geholpen met een rentekorting gedurende 6 maanden. De aanvraag vindt plaats via Qredits. De details vind je op Rijksoverheid.nl.

Ondernemers en zzp’ers: belastingmaatregelen

Tot slot komt het kabinet met een aantal belastingmaatregelen voor ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis. Zo kunnen ondernemingen en zzp’ers een beroep doen op een bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden. Het betalingsuitstel is standaard drie maanden, maar ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel krijgen. Verder wil het kabinet het tarief van de belastingrente bij het te laat kunnen vaststellen van een aanslag tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze tijdelijke verlaging gaat vanaf 1 juni 2020 in, behalve voor de inkomstenbelasting. Daarvoor gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020. Daarnaast kunnen ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers en zzp’ers kunnen hier terecht voor het doorgeven van wijzigingen. De details van deze maatregel vind je op Rijksoverheid.nl.

Lees hier ons artikel over de NOW, de nieuwe regeling voor werktijdverkorting.