Door

Detailhandel maakt het meeste gebruik van NOW 1.0

NOW 1.0 coronacrisis

Uiteindelijk had de sector ‘detailhandel’ het grootste aandeel in het aantal goedgekeurde aanvragen voor de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0). Daarna kwamen de sectoren ‘horeca en catering’ en ‘overige commerciële dienstverlening’. Zo meldt het UWV.

Het hoogste voorschotbedrag ging naar de sector ‘overige commerciële dienstverlening’. In totaal kregen 139.399 werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei. Deze hebben samen ruim 2,6 miljoen mensen in dienst.

Omzetverlies

De NOW-regeling richt zich op het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid in deze onzekere tijden. Werkgever konden een aanvraag voor NOW 1.0 indienen tot en met 5 juni 2020. Bij een omzetverlies van minimaal 20 procent over een periode van drie maanden, hadden ze recht op een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei. Voorwaarde was dat ze hun medewerkers gewoon doorbetaalden. Het gaat om een tegemoetkoming van maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. Het UWV betaalt in eerste instantie een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. De uitkeringsinstantie betaalt het voorschot in drie termijnen.

Voorschotbedrag werkgevers

Sinds 6 april dienden in totaal 148.335 werkgevers een aanvraag in voor de NOW. Hiervan heeft het UWV er 139.399 toegekend. Bijna alle werkgevers hebben sindsdien het totale voorschotbedrag, dus alle drie termijnen, van het UWV gekregen. Het gaat in totaal om een bedrag van rond de 8 miljard euro. Gemiddeld is sprake van 65 procent verwacht omzetverlies.

Gegevens toekenning NOW 1.0

Het UWV publiceerde een factsheet die een completer inzicht biedt in de mate waarin bedrijven een beroep deden op NOW 1.0. Deze geeft onder meer sectorgewijs aan hoeveel werkgevers een toekenning ontvingen, hoeveel werknemers bij hen werken en wat de omvang is van het gemiddelde verwachte omzetverlies. Verder bevat de factsheet een overzicht van het aantal toekenningen en de top-3 getroffen sectoren per arbeidsmarktregio. Ook staat er informatie in over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

NOW-register

Verder heeft het UWV een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot kregen op basis van NOW 1.0. Het UWV maakt deze informatie openbaar op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: UWV