Door

NOW 3 kent al ruim 21.000 aanvragen

NOW financiële maatregelen werkgevers

Het UWV heeft sinds maandag 16 november ruim 21.000 aanvragen ontvangen van werkgevers voor de derde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarvan heeft het uitkeringsinstituut er al 9781 goedgekeurd. De eerste 946 werkgevers hebben inmiddels een voorschot ontvangen, in totaal een bedrag van 26 miljoen euro.

Het aantal aanvragen in de eerste (werk)week is iets hoger dan tijdens NOW 2. Toen waren na vijf dagen zo’n 17.000 aanvragen binnen. In de eerste aanvraagperiode NOW lag het aantal aanvragen beduidend hoger. Op de vrijdag na de opening van het loket op maandag 6 april stond de teller toen op 79.000.

Behoud werkgelegenheid

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december. Die tegemoetkoming is dit keer maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. Daar staat tegenover dat de loonsom met 10 procent mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Voorschot van 236 miljoen euro NOW 3

Ook bij de derde periode van de NOW-regeling doet het UWV zijn best om ervoor te zorgen dat werkgevers die recht hebben op een tegemoetkoming hun voorschot zo snel mogelijk uitbetaald krijgen. Volgens het UWV lukte dat de eerste week. Van de ruim 21.000 binnengekomen aanvragen zijn er nu 9781 goedgekeurd, samen goed voor een eerste voorschot van 236 miljoen euro. Daarvan hebben 946 werkgevers dat eerste voorschot, in totaal 26 miljoen euro, al ontvangen, de rest volgt direct na het weekend. “Het is goed om te zien dat ook nu het betaalproces voorspoedig verloopt”, aldus Janet Helder, lid van de raad van bestuur. “Werkgevers kunnen zo de salarissen doorbetalen en zo blijven banen behouden. Het is mooi om daar als UWV een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Bron: UWV