Door

Restitutiepolis is steeds minder in trek bij zorgverzekeraars

Volgens Zorgwijzer.nl worden restitutiepolissen steeds duurder. Een gemiddelde restitutieverzekering kost in 2021 maar liefst 160 euro meer dan de overige zorgpolissen. Daarnaast neemt het aanbod af van 22 vorig jaar naar 19 nu. Met een restitutiepolis kies je als zorgverzekerde zelf je zorgaanbieder en heb je altijd recht op vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief. Dat geldt ook als de zorgaanbieder geen contract heeft met je zorgverzekeraar.

restitutiepolis zorgverzekering

In 2021 ligt de zorgpremie van een restitutiepolis gemiddeld 6,14 euro per maand hoger dan nu. De stijging van de naturapolis bedraagt maandelijks gemiddeld 4,86 euro. Bij een naturapolis krijgen verzekerden alleen volledige vergoeding als ze naar zorgaanbieders gaan, waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Het prijsverschil tussen de restitutie en overige zorgverzekeringen is dan ook groter geworden. De gemiddelde premie van een restitutie zorgverzekering wordt 133,27 euro. De overige zorgverzekeringen (natura- en combinatiepolissen) kosten volgend jaar gemiddeld 119,96 euro. Vrije zorgkeuze kost dus gemiddeld ruim 13 euro per maand extra.

Aanhoudende premiestijging restitutiepolis

Het is de laatste jaren volgens Zorgwijzer.nl gebruikelijk dat de premie van de restitutiepolis ieder jaar meer stijgt dan die van de naturapolis. “Vroeger liftten restitutiepolissen mee op de inkoopcontracten van naturapolissen, wat goedkoper was. Vergoeding van een restitutiepolis kon voorheen zelfs op basis van het gecontracteerde tarief. Maar dit soort trucjes worden eigenlijk niet meer toegepast, door aanscherping van de regelgeving en kritiek van toezichthouder NZa. De kosten van de restitutiepolis zijn daarom hoger, wat verzekerden merken in hun premie”, aldus Koen Kuijper van Zorgwijzer.

Minder restitutie zorgverzekeringen

Ook het aanbod aan restitutiezorgverzekeringen krimpt de laatste paar jaar. Zorgverzekeraar ONVZ biedt bijvoorbeeld in 2021 geen restitutiepolis meer aan, maar een combinatiepolis. Deze aanpassing geldt ook voor de onderliggende labels: PNOzorg en VvAA. Voor wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg heb je als ONVZ-zorgverzekerde voortaan geen vrije zorgkeuze meer. Daarmee gelden er maximale zorgvergoedingen bij zorgaanbieders die geen contract hebben met ONVZ. De zorgverzekeraar stelt dat deze beslissing nodig was om de kosten van de zorgverzekering zoveel mogelijk te beperken. De uitgaven voor niet-gecontracteerde zorg namen namelijk steeds meer toe.

Gedwongen naturapolis

In 2019 stopten ProLife, Avero Achmea en De Friesland als met hun restitutiepolis en vrije zorgkeuze. De zorgverzekerden moesten toen noodgedwongen genoegen nemen met een naturapolis, tenzij ze naar een andere zorgverzekeraar gingen. Het wegvallen van een restitutiepolis kan dus grote gevolgen hebben voor een zorgverzekerde.

Niet-gecontracteerde zorg

Vanwege het schaarser en duurder worden van de restitutiepolis zijn er ieder jaar minder klanten met dit soort zorgverzekering. Vooral tussen 2016 en 2017 nam het aantal verzekerden met een restitutieverzekering sterk af. “Verzekeraars berekenen de hogere kosten van niet-gecontracteerde zorg in toenemende mate door in de zorgpremie van verzekerden. Ook voor 2021 verwachten we dat daarom meer mensen gaan overstappen naar een goedkopere naturapolis.”

Vrije zorgkeuze

Met een restitutiepolis heb je als zorgverzekerde een vrije keuze voor je zorgaanbieder, waarbij je altijd recht hebt op vergoeding van het marktconforme of wettelijke zorgtarief. Dat geldt dan ook als de zorgaanbieder geen contract heeft met je verzekeraar. Hiermee hoef je als patiënt niet hoeft bij te betalen voor zorg uit de basisverzekering, tenzij er sprake is van een buitensporig hoge rekening . Ook bij andere zorgpolissen, zoals de naturapolis of combinatiepolis mag je zelf je ziekenhuis of zorgverlener kiezen. Het kan dan echter gebeuren dat je zelf een deel van de rekening betaalt, omdat de zorgaanbieder geen contract heeft met de zorgverzekeraar.

Bron: Zorgwijzer.nl