Door

Is een woonlastenverzekering nodig?

Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kunnen het lastiger voor je maken om je maandelijkse woonlasten (hypotheek of huur en eventueel energiekosten) te betalen. Een woonlastenverzekering pretendeert hiervoor een oplossing te bieden. Is dat ook zo?

woonlastenverzekering

Met een woonlastenverzekering verzeker je je voor een bepaald maandbedrag en je verzekeraar betaalt dat dan aan je uit bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dergelijke verzekeringen worden nog wel eens door hypotheekadviseurs aangeboden bij het afsluiten van een hypotheek. Je kunt voor deze verzekering een maandpremie betalen of een eenmalige koopsom. Zo’n koopsom is af te raden, omdat je dan mogelijk bij een voortijdige beëindiging van de woonlastenverzekering niet al je te veel betaalde premie terugkrijgt.

Woonlastenverzekering betaalt niet altijd uit

Een woonlastenverzekering klinkt rustgevend, maar helaas is dat vaak schone schijn. Je koopt snel een kat in de zak. Zo krijg je lang niet altijd uitbetaald. De voorwaarden van woonlastenverzekeringen bevatten nogal eens een ‘waslijst’ aan situaties waarbij je geen recht hebt op betaling. Ook kan een eigenrisicotermijn gelden voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De uitkering gaat dan pas na die periode in. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook woonlastenverzekeringen te vinden die niet meer zoveel van dergelijke beperkingen bevatten. Kijk hoe dan ook altijd eerst goed naar de voorwaarden en laat je goed voorlichten. Anders zijn de verzekeringspremies voor een woonlastenverzekering weggegooid geld.

Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

Bij volledige arbeidsongeschiktheid heb je volgens de wet (WIA) recht op een IVA-uitkering ter hoogte van minstens 75% van je laatstverdiende loon (met een bepaald maximum). Daarmee kun je je vaste lasten meestal betalen. Een woonlastenverzekering is daarom vooral nuttig als je deels arbeidsongeschikt raakt, zonder verdere inkomsten. Je inkomsten bestaan dan alleen uit een relatief lage arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het heeft weinig zin om je met een woonlastenverzekering tegen inkomensverlies te verzekeren bij werkloosheid . Dan krijg je meestal uitgekeerd voor maximaal 12 maanden en alleen zolang je een WW-uitkering krijgt.

De verzekeringspremie van een woonlastenverzekering

De woonlastenverzekering is ook relatief duur. Je betaalt snel een maandpremie van 20 euro voor een uitkering van 1000 euro per maand. En daarnaast komen nog afsluitkosten. Een deel van je verzekeringspremie blijft ook aan de ‘strijkstok’ van tussenpersonen en verzekeraars hangen. Gelukkig geven tussenpersonen tegenwoordig aan welke provisie ze rekenen.

Overwegingen bij afsluiten woonlastenverzekering

Stel jezelf de volgende vragen als je toch overweegt een woonlastenverzekering te nemen:

  • Welke inkomsten houd(en) ik (en mijn partner) bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid over?
  • Hoeveel krijg ik wanneer uitgekeerd en voor hoe lang?
  • Dekt de verzekering het voor mij grootste risico op inkomensverlies?
  • Kan ik me ook goedkoper verzekeren voor arbeidsongeschiktheid?
  • Is het mogelijk om me te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid op basis van passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid? Gangbare arbeid is af te raden want dan krijg je pas een uitkering als je helemaal geen ander werk meer kunt doen (dus bijna nooit).
  • Krijg ik ook bij 35% arbeidsongeschiktheid een volledige uitkering?
  • Wat is de verhouding tussen de verzekeringspremie en het bedrag dat ik kan ontvangen? Het kan een beter idee zijn om zelf een spaarpotje voor moeilijke tijden op te bouwen.
  • Rekent de tussenpersoon een redelijke provisie? Een redelijke provisie is zo’n 10 tot 20 procent.
  • Hoe ziet een vergelijking tussen de verschillende woonlastenverzekeringen eruit? Vraag de tussenpersoon hierom als hij er eventueel niet zelf mee komt.
  • Geeft de verzekering me een keuze qua eigenrisicoperiode en uitkeringsduur? Kies als het niet tot te hoge premies leidt voor een zo lang mogelijke uitkeringsperiode.

Arbeidsongeschiktheidspensioen of een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kan je ook arbeidsongeschiktheidspensioen opbouwen. Ga na of je pensioenfonds deze mogelijkheid biedt. Daarnaast is het vaak gunstiger om een (aanvullende) arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten dan een woonlastenverzekering voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.