Door

Long Covid leidt tot explosie WGA-instroom

Het aantal keuringen en beoordelingen voor de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) gaat exponentieel toenemen. Het wordt alle zeilen bijzetten voor de keuringsinstantie. Zo verwacht Acture Groep, de grootste private uitvoerder van de sociale zekerheid. Uit hun analyse blijkt dat long Covid de grote schuldige is en dat er een grote instroom in de WGA te verwachten is.

long Covid WIA WGA sociale zekerheid ziek arbeidsongeschikt

Het aantal aanmeldingen voor de WIA-keuring is volgens Acture met maar liefst 12% gestegen ten opzichte van de periode voor Covid. Deze stijging wordt voor ruim 80% veroorzaakt vanwege mensen die die door een corona-infectie twee jaar verzuimen. Acture verwacht dat de WGA-instroom 10% hoger ligt dan in de jaren 2016-2018.

Druk op sociale zekerheid

Maudie Derks, CEO Acture Groep: “Long Covid gaat de Nederlandse samenleving nog lang parten spelen. Een complex, nieuw en onbekend verloop van een ziektebeeld zorgt ervoor dat ons sociale stelsel straks in haar voegen piept en kraakt. De enorme instroom van zieke werknemers moet goed worden begeleid. Je kunt niet van het UWV verwachten dat straks hun keuringsartsen dit allemaal kunnen ‘wegwerken’. Ze kampen daar al met grote achterstanden. Vanwege het nog onbekende verloop van long Covid naar de toekomst toe zullen al deze keuringen resulteren in een instroom in de WGA, ten laste van de werkgevers. En als we dan rekening houden met een kostenpost van 100.000 euro per dossier dan kunnen we met elkaar de borst natmaken de komende jaren.”

Compensatie long Covid-WGA-instroom

Acture roept daarom de overheid op om de na-ijlende kosten van de coronapandemie integraal aan te pakken en werkgevers ruimhartig te compenseren voor de reeds geleden en toekomstige schade. Specifiek voor de long Covid-WGA-instroom denkt Acture aan het onderbrengen van deze dossiers in een algemeen fonds en ze dus niet te verhalen op specifieke werkgevers.

Bron: Acture Groep