Door

Contant betalen blijft mogelijk

Banken moeten het mogelijk blijven maken dat mensen met munten en biljetten kunnen betalen en dat niet alles digitaal gebeurt. Dat geldt ook voor buitenlandse banken die de Nederlandse markt betreden. De mogelijkheid om contant te betalen moet blijven bestaan, zelfs al zullen steeds meer betalingen digitaal plaatsvinden. Dit meldt minister Sigrid Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer waarin haar visie op het bankenlandschap staat. Zo valt te lezen op FM.

contant betalen

Kaag denkt dat de bankensector er over een aantal jaar anders uit kunnen zien dan nu. Een voorbeeld is de Europese kapitaalmarktunie waarbij banken makkelijker in andere landen actief kunnen worden. Betaling en financiering inclusief dus contant betalen moeten echter volgens de minister voor iedereen toegankelijk zijn en blijven, zeker met het oog op financieel kwetsbare burgers en bedrijven. Indien nodig stuurt zij de banken hierop actief aan.

Belang van de klant

De minister van Financiën verwacht dat banken ‘het belang van de klant centraal stellen in hun dienstverlening en zich niet alleen laten leiden door het streven naar winst’. Het mogelijk blijven maken van contant betalen hoort daarbij. De bescherming van de consument betekent volgens Kaag ook dat banken open moeten zijn over de voorwaarden van hun dienstverlening.

Maatschappelijk verantwoorde banken

Verder wil ze dat banken maatschappelijk verantwoord werken en bijdragen aan bredere maatschappelijke vraagstukken. Kaag wil bijvoorbeeld dat de bankensector zijn verantwoordelijkheid neemt in de overgang naar een duurzame economie. Dat zou kunnen door het stimuleren van investeringen in duurzaamheid en minder investeren in fossiele en vervuilende sectoren.

Gezonde marktwerking

Kaag benadrukt dat een gezonde marktwerking voor banken ook belangrijk is voor de toekomst. Banken moeten met elkaar kunnen concurreren op dienstverlening en prijs. Volgens Kaag leidt dat onder andere tot innovatie en diversiteit in de sector, waardoor de dienstverlening betaalbaar en toegankelijk blijft. Is de marktwerking hier onvoldoende dan kan de overheid ingrijpen voor het waarborgen van het publieke belang. Daarnaast stelt de minister dat banken hier winstgevend moeten kunnen blijven opereren om Nederland voldoende aantrekkelijk te laten zijn als vestigingsplaats.

Conclusie: contant betalen blijkbaar niet meer vanzelfsprekend

Het klinkt positief dat de minister het contante betalen wil beschermen. Aan de andere kant is het ook wel opmerkelijk dat ze dit in een kamerbrief benadrukt. Een eventueel einde van contant betalen is hiermee een politiek onderwerp geworden. Wat eerder vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer.