Door

150.000 cv’s vermoedelijk oneigenlijk ingezien op Werk.nl

Op 4 mei is er door één account in buitenproportionele mate inzage geweest van cv’s op werk.nl. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze curriculum vitae ook gedownload. Het gaat om cv’s van werkzoekenden met en zonder uitkering die gebruikmaken van werk.nl om werk te vinden. Een deel van de curriculum vitae bevat ook persoonsgegevens van werkzoekenden. Er is door UWV een voorlopige melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betreffende account is direct geblokkeerd en er is een aangifte in voorbereiding, omdat het vermoedelijk gaat om oneigenlijk gebruik van de cv’s.  

cv curriculum vitae vacature solliciteren

Judith Duveen, directeur Werkbedrijf van UWV: “Het is zeer kwalijk dat er vermoedelijk voor oneigenlijk gebruik op zulke grote schaal cv’s zijn ingezien en mogelijk gedownload. Werk.nl is bedoeld om mensen die werk zoeken in contact te brengen met werkgevers en andersom. De cv’s die op de website staan zijn niet bedoeld voor andere doeleinden. We hebben direct passende maatregelen genomen en gaan de betrokken mensen zo goed mogelijk informeren over de gevolgen van deze onwenselijke massale inzage en mogelijke download voor vermoedelijk oneigenlijk gebruik.”

Informeren eigenaren cv’s

De betrokken personen van wie de cv’s ingezien, en mogelijk gedownload zijn, worden door UWV geïnformeerd over welke informatie er is ingezien. Ook zal UWV hen informeren over wat zij nu het beste kunnen doen om de gevolgen van de inzage en mogelijke download zo beperkt mogelijk te houden.

Downloaden van cv’s op Werk.nl 

Het aanbieden van cv’s van werkzoekenden is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Het is daarom voor werkgevers mogelijk om cv’s van werk.nl in te zien en te downloaden wanneer zij potentieel geschikte kandidaten voor hun vacatures hebben gevonden. Het is voor werkgevers mogelijk om dit in grotere aantallen te doen wanneer zij meerdere kandidaten zoeken voor meerdere vacatures. In deze situatie is echter een buitenproportioneel grote hoeveelheid cv’s ingezien en mogelijk gedownload door één partij. Dit gaat in tegen de gebruiksvoorwaarden van werk.nl. Daarom beschouwt UWV dit als een actie tot vermoedelijk gebruik voor oneigenlijke doelen. Er worden aanvullende maatregelen genomen om onwenselijke massale inzage en downloads van curriculum vitae te voorkomen. 

In 2019 ook curriculum vitae oneigenlijk gedownload

In 2019 zijn er ook door een partij 117.000 cv’s gedownload voor de verkeerde doeleinden. Naar aanleiding hiervan heeft UWV verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo is er monitoringssoftware geïnstalleerd die in de gaten houdt hoeveel curriculum vitae er ingezien en gedownload worden en moeten werkgevers inloggen met een speciale inlogmethode genaamd e-herkenning. Dankzij deze maatregelen kon er nu snel gesignaleerd worden dat er een onwenselijke massale inzage en mogelijke download had plaatsvonden en konden passende maatregelen genomen worden.

Bron: UWV