Door

Vaardigheden en vakkennis belangrijkst voor werkgevers

Voor werkgevers is het vooral belangrijk dat sollicitanten beschikken over de juiste vaardigheden en vakkennis. Ze vinden de aanwezigheid van relevante werkervaring of diploma’s en certificaten bij sollicitanten minder belangrijk. Zo blijkt uit werkgeversonderzoek van het UWV.

vaardigheden vakkennis werkervaring diploma’s werkgevers vacatures sollicitanten

In de praktijk kijken werkgevers al breder naar kandidaten. De afgelopen twee jaar hebben bijvoorbeeld zeven op de tien werkgevers vacatures ingevuld met kandidaten die niet voldeden aan alle gestelde functie-eisen. Werkgevers laten vooral relevante werkervaring in de praktijk los als functie-eis.

Juiste vaardigheden en vakkennis

Bijna alle werkgevers geven in het werkgeversonderzoek aan dat zij het belangrijk vinden dat de sollicitant beschikt over de juiste vaardigheden voor de functie, zoals bijvoorbeeld servicegerichtheid of digitale vaardigheden. Volgens 61 procent van de werkgevers moet een sollicitant naast de juiste vaardigheden ook beschikken over specifieke vakkennis. Minder werkgevers vinden relevante werkervaring (38%) en het bezit van de juiste diploma’s en certificaten (41%) belangrijk.

Bijstellen functie-eisen

Arbeidsmarktadviseur Jena de Wit van het UWV verwacht dat werkgevers in de toekomst vaker water bij de wijn zullen moeten doen als het gaat om functie-eisen. “We horen al langer geluiden dat werkgevers steeds meer belang hechten aan vaardigheden en vakkennis ten opzichte van diploma’s of certificaten. Dit laat het werkgeversonderzoek nu ook zien en we verwachten dat, indien de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, of zelfs toeneemt, werkgevers steeds vaker hun functie-eisen zullen bijstellen. Het zal steeds moeilijker worden om kandidaten te vinden die helemaal of zelfs grotendeels aansluiten op de functie.”

Moeilijk vervulbare vacatures

Het is voor werkgevers steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Zo geven de werkgevers in het werkgeversonderzoek aan dat ze voor ruim de helft van de ontstane vacatures lastig geschikte kandidaten kunnen vinden. Dit dwingt hen om sollicitanten in dienst te nemen die niet helemaal voldoen aan de gevraagde functie-eisen. Dit kan een verklaring zijn voor het grote aandeel werkgevers dat de afgelopen twee jaar sollicitanten heeft aangetrokken die niet beschikten over de gewenste vaardigheden, vakkennis, diploma’s of certificaten of werkervaring.

Geen relevante werkervaring

Werkgevers (56%) laten vooral relevante werkervaring vallen als functie-eis. Vooral werkgevers in het openbaar bestuur, de bouw en de detail- en autohandel nemen vaker kandidaten in dienst die niet over de gevraagde werkervaring beschikken.

Leren op de werkvloer

Trekt een werkgever een sollicitant aan die nog niet beschikt over de juiste ervaring, vaardigheden, diploma’s of vakkennis, dan zet hij vooral het leren op de werkvloer in om de sollicitant het vak te laten beheersen. Van de ondervraagde werkgevers geeft 93 procent aan deze methode toe te passen. Daarnaast laat 53 procent van de werkgevers de sollicitant een opleiding, cursus of training volgen om de benodigde kennis en vaardigheden te leren. Verder past 21 procent van de werkgevers het takenpakket aan, zodat zij toch iemand aan kunnen trekken.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Volgens het UWV is het voor werkzoekenden een positieve ontwikkeling dat werkgevers vaker kijken naar kandidaten die niet voldoen aan alle gestelde functie-eisen. Daarmee zijn er voor werkzoekenden meer kansen op de arbeidsmarkt om werk te vinden waar ze niet helemaal het juiste profiel voor hebben. Met leren op de werkvloer, het volgen van trainingen en cursussen of het aanpassen van het takenpakket komt een bredere groep kandidaten in aanmerking voor moeilijk vervulbare vacatures. Het UWV werkt samen met werkgevers bij het vinden van kandidaten die door scholing een vacature goed kunnen invullen. Dat kan via een leerwerktraject of een speciaal arrangement.

Bron: UWV