Door

Kabinet houdt met Miljoenennota 2016 hand op de knip

actueel nieuws over geldVolgens het kabinet is Nederland weer terug in de economische kopgroep van Europa. De economie groeit in 2015 met 2,0 procent en in 2016 met 2,4 procent. Het overheidstekort neemt af en de werkloosheid daalt. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft het kabinet voorzichtig en gaat het naast lastenverlichting ook door met hervormingen.

Het kabinet benadrukt dat het herstel breed gedragen is, want naast de export en investeringen nemen dit jaar ook de consumentenbestedingen toe. Met de Miljoenennota 2016 wil het kabinet zoveel mogelijk Nederlanders van het herstel laten profiteren. Tegelijkertijd gaat het echter verder met hervormingen en bezuinigingen. De maatregelen voor 2016 bestaan uit lastenverlaging op arbeid, een evenwichtig koopkrachtbeeld, extra geld voor zorg en defensie en verdere uitvoering van de ingezette hervormingen.

Belangrijke maatregelen uit de Miljoenennota 2016
  • Verlaging van de lasten op werk met vijf miljard euro. Dit moet zorgen voor een hogere economische groei en structureel leiden tot 35.000 extra banen.
  • Een reparatie van de koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering. Dit gebeurt onder andere door niet te bezuinigen op de huurtoeslag, door verhoging van de zorgtoeslag en door verhoging van de ouderenkorting.
  • De komende jaren komt er extra geld voor versterking van Defensie oplopend tot 345 miljoen euro. Daarnaast trekt het kabinet structureel 60 miljoen euro uit voor internationale missies.
  • De uitgaven in de zorg gaan de komende jaren structureel 210 miljoen euro omhoog voor een betere kwaliteit van leven van mensen in verpleeginstellingen.
  • Voor het loonakkoord in de publieke sector trok het kabinet dit jaar 470 miljoen euro uit. Dit bedrag gaat oplopen tot 1,3 miljard euro structureel per jaar.
  • Het kabinet reserveert 539 miljoen euro extra voor asielopvang in Nederland. Voor opvang van vluchtelingen in hun eigen regio stelt het kabinet 110 miljoen euro beschikbaar.

Meer groei en buffers nodig
Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft de Miljoenennota 2016 op dinsdag 15 september aan de Tweede Kamer aangeboden. Dijsselbloem tempert het optimisme vanwege de verwachte groei. Nederland heeft volgens hem nog steeds een te hoge werkloosheid die te langzaam daalt en er is te weinig ruimte voor groei. “Het gaat met de Nederlandse economie beter dan verwacht, maar niet goed genoeg”, aldus de minister.

Volgens Dijsselbloem staat Nederland er door de maatregelen van de afgelopen jaren nu veel beter voor. “De maatregelen hebben echter veel offers gevraagd van de mensen die ermee te maken kregen. Nu de economie verbetert, wil het kabinet dat Nederlanders dit ook merken. Daarnaast willen we buffers opbouwen om ook in de toekomst tijdens slechte tijden zo nodig de klappen op te kunnen vangen”, aldus de minister.

Overheidstekort
Door het economisch herstel daalt het begrotingstekort van de overheid van 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2015 naar 1,5 procent in 2016. Volgens het kabinet komt dit door de toenemende belastinginkomsten, lagere werkloosheidsuitkeringen door de aantrekkende economie en door de eerdere hervormingen en bezuinigingen. Verder verwacht het kabinet dat de EMU-schuld (staatsschuld) in 2016 daalt tot 66,2 procent van het bbp. Het gaat om een bedrag van 466 miljard euro, dat is 27.000 euro per Nederlander.

 

                                                Begrotingstekort/EMU-saldo 2010-2016
2010201120122013201420152016
als % bbp-5,0-4,3-3,9-2,4-2,4-2,2-1,5
in miljard EURO32282516161511
tekort per dag in miljoen EURO86766843434229
             Overheidsschuld/EMU-schuld 2010-2016
2010201120122013201420152016
als % bbp59616668686766
in miljard EURO373394426440450458466
per Nederlander in EURO
22.00024.00025.00026.00027.00027.00027.000

 

Bron: Rijksoverheid