Door

Zzp’ers blijven een heet hangijzer

zzp'ersDe afgelopen week is er in Den Haag weer veel over zzp’ers gesproken. In de regeringshoofdstad weet men zich nog steeds geen raad met de pijlsnel groeiende groep kleine ondernemers. In dit artikel lees je wat de stand van zaken is.

Allereerst spreekt het kabinet zich niet uit over sociale en fiscale regelingen voor zzp’ers. Zo blijkt uit de reactie van het kabinet op het uitgebreide Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar de positie van de zzp’ers in Nederland. De zelfstandigenaftrek blijft bestaan. Ook hoeven zzp’ers zich niet verplicht te verzekeren tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Volgens De Telegraaf hebben coalitiepartijen VVD en PvdA hierover achter de schermen een bitter gevecht gevoerd. Het lijkt erop dat de PvdA als voorstander van meer regulering voor zzp’ers hierbij het onderspit heeft gedolven.

Vervanging VAR door voorbeeldcontracten

Een tweede punt is het alternatief voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR), het voorbeeldcontract. Het is de bedoeling van de regering dat zzp’ers vanaf 2016 geen VAR-verklaring meer hoeven te hebben als bewijs dat ze verschillende opdrachtgevers hebben. In 2016 moeten de Belastingdienst en zzp’ers gaan werken met voorbeeldcontracten. De Belastingdienst bepaalt dan met de overeenkomst tussen zelfstandige en opdrachtgever of er echt sprake is van werk uit onderneming.

De voorbeeldovereenkomsten komen er omdat de Belastingdienst persoonlijke overeenkomsten van 1 miljoen zzp’ers niet aan zou kunnen. Een opdrachtgever die met een zzp’er een overeenkomst sluit die voldoet aan zo’n voorbeeld hoeft geen loonheffing in te houden of sociale premies af te dragen. Voorwaarde daarbij is dat de zzp’er de werkzaamheden wel volgens de overeenkomst uitvoert.

De invoering van de voorbeeldovereenkomsten roept nog veel vragen op. Critici vrezen een stortvloed van gedetailleerde voorbeeldcontracten en overregulering. “Wiebes had ingezet op enkele tientallen, maar de Belastingdienst stuurt nu aan op vele honderden, zo niet duizenden zeer gedetailleerde modelcontracten”, aldus voorzitter Denis Maessen van lobbyclub PZO-ZZP in Het Financieele Dagblad (FD). Ook bemiddelaars voor zzp-opdrachten vrezen problemen, omdat ze bij iedere opdracht moeten beoordelen of een zzp’er ondernemer is.

Het wetsvoorstel ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ dat de voorbeeldcontracten regelt, wordt eind oktober in de Eerste Kamer behandeld. Ook daar zijn er zorgen. “Ik heb veel van dit soort signalen opgevangen en ik vraag me af of de staatssecretaris niet wat detaillistisch te werk gaat”, meldt D66 senator Alexander Rinnooy Kan aan het FD. Hij wil echter niet al te snel conclusies trekken: staatssecretaris Wiebes moet de haalbaarheid van de plannen eerst maar eens toelichten in de Eerste Kamer.

Bronnen: De Telegraaf, Z24