Door

Aansprakelijkheidsverzekering is geen overbodige luxe

Als je schade veroorzaakt, ben je vaak verantwoordelijk voor de kosten, oftewel aansprakelijk. Die kosten kunnen hoog oplopen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) kun je je hiervoor verzekeren.

De AVP dekt de financiële gevolgen van materiële schade of schade aan iemands gezondheid (letselschade) waarvoor jij of iemand uit je gezin aansprakelijk zijn. Deze dekking geldt vrijwel altijd wereldwijd. Je bent met een AVP bijvoorbeeld ook verzekerd voor schade die je huisdier veroorzaakt.

Wanneer geldt de aansprakelijkheidsverzekering?
Je hoeft de schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Zo ben je bijvoorbeeld aansprakelijk als een kapotte waterleiding in je huis voor waterschade bij je buren zorgt. Ook bij schade doordat je naliet om iets te doen, kun je worden aangesproken op de kosten. Het is overigens belangrijk om bij schade niet direct schuld te bekennen, maar eerst helder te krijgen wie er volgens de wet aansprakelijk is.

Verschil met WA-verzekering
De AVP wordt vaak wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) genoemd. Dit klopt echter niet. Een WA-verzekering is namelijk wettelijk verplicht, terwijl de AVP dat niet is. De belangrijkste WA-verzekering is die voor motorrijtuigen (auto’s, motoren, brommers). Een AVP geldt dan ook niet voor schade die je met een auto of ander motorrijtuig veroorzaakt. Hiervoor heb je de WA-motorrijtuigenverzekering nodig.

Soorten dekking
Bij een aansprakelijkheidsverzekering is een gezinsdekking mogelijk of een alleenstaandendekking. Met een gezinsdekking ben je ook verzekerd voor schade die je partner of een van je kinderen veroorzaakt. Mocht je inwonende familie hebben zoals je ouders of schoonouders dan zijn die onderdeel van het gezin. De gezinsverzekering geldt ook voor meerderjarige ongehuwde kinderen die thuis wonen of ergens anders vanwege een studie. Letselschade die gezinsleden bij elkaar veroorzaken, is verzekerd. Dit geldt niet voor materiële schade van gezinsleden onderling. Logés en huispersoneel (bijvoorbeeld de werkster) zijn zowel bij een alleenstaanden- als een gezinsdekking meeverzekerd.

Niet gedekt
Voor opzettelijk veroorzaakte schade heeft de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking. Denk daarbij aan vandalisme, maar ook aan schade die veroorzaakt wordt onder invloed van alcohol of drugs. Schade aan spullen die je hebt gehuurd of geleend, is alleen deels gedekt wanneer de verzekeraar een uitzondering maakt voor dit ‘opzicht’. Deze uitzondering geldt overigens alleen als er sprake is van lenen, dus niet bij huren of lease. Je krijgt dan een uitkering tot een maximum van bijvoorbeeld 12.500 of 15.000 euro. Daarnaast is groepsaansprakelijkheid niet verzekerd. Hiervan is sprake als je deel uit maakt van een groep die schade veroorzaakt. Verder dekt de AVP schade tijdens het sporten lang niet altijd. De dekking hangt af van de omstandigheden tijdens het spel en of het om een risicovolle sport gaat.

Verzekerd bedrag
Bij de meeste verzekeraars kun je kiezen uit verzekerde maximumbedragen per gebeurtenis tussen meestal 1 miljoen en 2,5 miljoen euro. De bedragen zijn zo hoog, omdat met name bij letselschade de kosten hoog kunnen oplopen. Een maximumuitkering van 1 miljoen euro is wel het minimum waarvoor je moet kiezen. Deze bedragen gelden niet voor extra dekkingen zoals bij het eerder genoemde ‘opzicht’.

Premie en uitkering
De premie van een aansprakelijkheidsverzekering is niet al te hoog. Een aansprakelijkheidsverzekering kost in 2013 jaarlijks zo’n 35 tot 40 euro voor een alleenstaande en 60 euro voor een gezin. Dit is inclusief 21% assurantiebelasting en exclusief poliskosten.

Looptijd
Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft standaard een looptijd van één jaar. Verleng je de verzekering na dat jaar dan is deze dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. De looptijd kan alleen langer zijn als je hiervoor speciaal een extra handtekening zet.

Eigen risico geen aanrader
Een AVP kan een verplicht eigen risico hebben, maar meestal is de verzekerde vrij om al dan niet voor een (vrijwillig) eigen risico te kiezen. Het voordeel ervan is dat er iets (denk aan zo’n 10 euro) van de premie af gaat. Die lagere premie is geen aanrader, want het weegt niet op tegen de meestal enkele honderden euro’s die je bij schade zelf moet betalen voordat de verzekering uitkeert.

Clausules
De premies wijken meestal niet veel af tussen verzekeraars, maar de polisvoorwaarden kunnen wel duidelijk verschillen. Het gaat dan met name om de dekking voor schade bij opzicht (geleende spullen), het uitoefenen van een sport, logeren of oppassen (schade die kinderen veroorzaken als ze ergens logeren of die ze veroorzaken bij de oppas) en bij vriendendiensten (vrienden helpen bij klussen zoals verhuizen). Let hierbij op het verzekerde bedrag bij deze ‘clausules’.

Hogere assurantiebelasting
De assurantiebelasting is in 2013 omhoog gegaan van 9,7% naar 21%. De assurantiebelasting geldt niet voor alle verzekeringen, maar wel voor schadeverzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering.

Gewoon doen?
Het is geen verplichte verzekering, maar je doet er wel goed aan er eentje af te sluiten. Bij schade kunnen de kosten hoog oplopen. Je kunt je hiervoor tegen een niet al te hoge premie verzekeren.