Door

Veel jongeren willen andere baan

Van de jonge professionals in loondienst geeft 67 procent aan binnen nu en een jaar op zoek te gaan naar een andere baan. Hiervan verwacht 80 procent een dergelijke kans buiten de huidige organisatie te vinden. Reden is een behoefte aan meer werkgeluk dan de jongeren in hun huidige baan ervaren.

Dit komt naar voren uit het Young Professional Onderzoek 2014, een jaarlijks initiatief van Stichting 4YoungPeople en Careerwise.nl. Ruim dertienhonderd jonge hoogopgeleiden tussen de twintig en 35 jaar deden mee aan het onderzoek.

Authentiek
Bij jonge professionals blijkt een sterke behoefte te bestaan aan authenticiteit, zelfontwikkeling en verbondenheid met de organisatie. Het verlangen om authentiek te kunnen zijn, scoort het hoogst met een 9,0. De behoefte aan zelfontwikkeling en verbinding komen op een goede tweede plaats met een 8,0. Deze behoeften worden binnen de huidige organisatie onvoldoende vervuld.

Benutten talent
‘Succes is gelukkig zijn’ antwoordde 85 procent tijdens het vorige Young Professional Onderzoek. Daarom ging het onderzoek dit jaar over geluk. Er blijkt een sterke relatie tussen het benutten van talent en het ervaren van geluk. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen passie en geluk. Als jonge professionals meer talent en passie kwijt kunnen in hun werk, dan leidt dit tot minder behoefte aan een andere baan.

Passie
Jonge professionals in loondienst blijken een stuk lager te scoren op het inzetten van hun passie dan ondernemers, respectievelijk een krappe 6,0 versus een ruime 7,5. Ondernemers scoren dan ook duidelijk hoger op werkgeluk, omdat zij simpelweg meer van hun talent en passie kwijt kunnen in hun onderneming. Zij beoordelen hun werkgeluk met een 8,0, terwijl jonge professionals in loondienst zichzelf net een 6,0 toekennen. Voor werkgevers en jonge professionals in loondienst liggen hier dus mooie kansen.

Bron: Managersonline.nl