Door

Arbeidsvoorwaarden uitgelegd

arbeidsvoorwaarden uitgelegdArbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden die je afspreekt als je ergens gaat werken. Je spreekt ze af met je werkgever. Daarbij leg je ze met de werkgever vast in een arbeidsovereenkomst. Je kunt ook te maken hebben met arbeidsvoorwaarden in een cao als er een cao voor je branche geldt.

Primaire arbeidsvoorwaarden

Bij arbeidsvoorwaarden denk je waarschijnlijk eerst aan arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Dit zijn zogeheten primaire voorwaarden. Het zijn die punten waarover jij en je werkgever bijna altijd afspraken maken.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Daarnaast zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat zijn voorwaarden die bovenop de primaire voorwaarden komen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • verlofdagen;
 • reiskostenvergoedingen;
 • opleidingen;
 • bedrijfssparen;
 • fiets van de zaak;
 • sporten via het werk;
 • vergoeding telefoonkosten;
 • auto van de zaak;
 • telewerken;
 • bijdrage aan je zorgverzekering;
 • kinderopvang.

Flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden

Je kunt ook recht hebben op flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij geeft je werkgever je gedeeltelijk zelf de keuze welke voorwaarden je wilt. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen of je bovenwettelijke vakantiedagen als verlof opneemt of dat je deze gebruikt om een opleiding of een auto mee te financieren.

Wettelijke regels

Er zijn een aantal wetten met regels voor arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het wettelijk minimumloon. Je mag als werknemer niet minder verdienen dan dit loon. Ook geeft de wet bijvoorbeeld aan op hoeveel vakantiedagen je minimaal recht hebt. Afspraken die je met je werkgever maakt over je arbeidsvoorwaarden mogen niet ingaan tegen de wet of tegen de cao voor je branche.