Door

Arboregels gelden ook voor telewerkers

Als werknemers thuis telewerken, lopen ze net als op kantoor gezondheidsrisico’s. Ook op telewerk zijn daarom arboregels van toepassing.

Werkgevers moeten zorgen voor een goede inrichting van de telewerkplek. Voldoet die inrichting niet aan de arbo-eisen dan is de werkgever verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsschade. Voor een telewerkplek gelden dezelfde eisen als op kantoor.

Arbeidsomstandigheden
Een werkgever moet werknemers die thuis werken dezelfde bescherming bieden als op het werk. De werknemer draagt ook zelf verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden. Hij of zij moet gevaren voor de veiligheid of de gezondheid meteen melden aan de werkgever.

Telewerkplek
Volgens het Arbobesluit moet sprake zijn van een ergonomisch ingerichte telewerkplek. Daarnaast moeten werknemers en daarmee ook telewerkers volgens het Arbobesluit na twee uur opeenvolgend beeldschermwerk ander werk doen of pauzeren. Ook geeft het besluit aan dat er op de telewerkplek voldoende kunstverlichting moet zijn en dat als de telewerker al een geschikte werkplek heeft de werkgever hier niet voor hoeft te zorgen.

Arboregeling
De Arboregeling werkt het Arbobesluit verder uit. De regeling bevat onder andere eisen voor het beeldscherm, bureau en de bureaustoel.

Aansprakelijkheid
Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers erop letten dat ze ook bij telewerk aan de eisen vanuit de arbowet- en regelgeving voldoen. Als ze dat niet doen dan kunnen er bij gezondheidsschade door telewerk problemen ontstaan over wie aansprakelijk is voor deze schade.

Lees hier meer over arboregels en telewerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.