Door

Let voor je autoverzekering op de bonus-malus

– Dit artikel wordt gesponsord door UnitedConsumers. –

autoverzekeringBij de meeste autoverzekeringen past de verzekeraar een ‘bonus-malussysteem’ toe. Rijd je zonder schade dan krijg je premiekorting en na een schadeclaim ga je meer betalen.

Het uitgangspunt van bonus-malus is een standaardpremie. Voor ieder jaar dat je geen schade claimt, gaat een percentage korting van die premie af. Je krijgt dus een ‘bonus’. Hoe langer je schadevrij rondrijdt, hoe hoger het kortingspercentage. De maximumkorting is 75% tot 80% van de premie.

Boete
Claim je wel een schade bij de verzekeraar dan ‘beboet’ deze je met een verlaging van de korting op de standaardpremie. Dit is de ‘malus’. De premie stijgt veel sneller bij schadeclaims dan dat hij omlaag gaat bij schadevrij autorijden.

In de volgende twee voorbeelden lees je hoe het ‘belonen’ en ‘beboeten’ bij autoverzekeringen werkt.

Voorbeeld 1: Lang schadevrij
Erik rijdt al twaalf jaar zonder schade. Hij ontvangt daarom van de verzekeraar een korting van 75%. Na een botsing claimt hij schade en houdt hij 60% korting over. De standaardpremie is 30 euro per maand (360 euro per jaar). Erik betaalde eerst 7,5 euro premie per maand (90 euro per jaar) en na zijn schadeclaim maandelijks 12 euro (144 euro per jaar). In hetzelfde jaar zit er een barst in de buitenspiegel van zijn auto. Meldt Erik deze tweede schade, dan daalt zijn premiekorting tot 30%. De premie zou dan 21 euro per maand worden (252 euro per jaar). Het repareren van de spiegel kost 70 euro. Erik besluit de tweede schade voor eigen rekening te nemen, omdat hij anders jaarlijks 108 euro (252 euro – 144 euro) meer premie gaat betalen.

Voorbeeld 2: Eerste auto
Nadat ze haar eerste auto heeft gekocht, sluit Miriam een autoverzekering af. De verzekeraar geeft haar 10% korting op de standaardpremie. Na vier jaar heeft ze blikschade die ze meldt aan de verzekeraar. In de vier jaar bouwde ze een korting op van 50%. Door het claimen van de schade daalt haar korting tot het beginniveau van 10%.

Kijk naar de korting
De premiehoogte zegt lang niet alles bij een autoverzekering. De korting bij schadevrij rijden en de periode waarin je de maximale korting bereikt, tellen ook mee. Daarnaast hangen je kosten sterk af van de mate waarin je je korting kwijtraakt bij een schadeclaim.