Door

Overzicht verzekeringen voor particulieren

verzekeringen voor particulierenEr komen steeds meer soorten verzekeringen. Vaak kun je door de bomen het bos niet meer zien. Dit artikel geeft je een alfabetisch overzicht van verzekeringen voor particulieren.

Aanbouwverzekering
Met een aanbouwverzekering dek je schade aan je woning door verbouwingswerkzaamheden.

Aansprakelijkheidsverzekering
Als je materiële of lichamelijke schade veroorzaakt, ben je vaak verantwoordelijk voor de kosten, oftewel aansprakelijk. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) kun je je hiervoor verzekeren. De AVP staat niet gelijk aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). Een WA-verzekering is wettelijk verplicht en dat geldt niet voor de AVP. De belangrijkste WA-verzekering is die voor motorrijtuigen (auto’s, motoren, brommers). Lees hier meer over de aansprakelijkheidsverzekering.

Annuleringsverzekering
Een annuleringsverzekering vergoedt (geheel of deels) je reissom, annuleringskosten of verblijfskosten als je je vakantie moet afzeggen, beëindigen of onderbreken.

Anw-hiaatverzekering
Iedereen die je in Nederland woont, is verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dat betekent dat je onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgt als je partner overlijdt (of je partner als jij overlijdt). Met een Anw-hiaatverzekering kan je een Anw-uitkering aanvullen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Automobilistenhulpverzekering
Verzekering die je in het buitenland en eventueel ook in Nederland dekking geeft voor een kapotte auto of als je door persoonlijke omstandigheden niet meer in staat bent met de auto te rijden. Een reis- of autoverzekering kan deze dekking ook bieden, dus kijk goed of je deze verzekering wel nodig hebt.

Autoverzekering
Dit is een verzekering die schade aan je auto vergoedt en/of diefstal van je auto en/of schade die je als bestuurder veroorzaakt. Er zijn drie soorten: beperkt casco, volledig casco/all-risk (zie cascoverzekering) en de (verplichte) WA-verzekering (zie aansprakelijkheidsverzekering).

Beleggingsverzekering
Een type levensverzekering waarbij de verzekeraar (een deel van) de premie belegt. Het uitgekeerde bedrag hangt af van het rendement.

Bromfiets-, motor- of scooterverzekering
Heb je een bromfiets, motor of scooter, dan ben je verplicht een WA-motorrijtuigenverzekering af te sluiten (zie aansprakelijkheidsverzekering). Je kunt de verzekering aanvullen met een cascodekking, waardoor je dekking hebt voor schade aan je bromfiets, motor of scooter.

Caravanverzekering
Met een caravanverzekering verzeker je je tegen schade aan of verlies van je caravan en de vaste inventaris ervan. De dekking geldt alleen als de schade niet door jou is veroorzaakt.

Cascoverzekering
Een cascoverzekering dekt schade aan je auto, motor of boot. Schade aan accessoires of spullen in het voer- of vaartuig vallen niet onder de dekking. Welke schade de verzekering precies vergoedt, staat in de polisvoorwaarden.

Diefstalverzekering
Met deze verzekering krijg je schade vergoed bij diefstal van zaken die binnen de dekking van de verzekering vallen.

Fietsverzekering of rijwielverzekering
Een fietsverzekering dekt schade aan en verlies van een fiets.

Glasverzekering
Dit is een verzekering die de schade vergoedt van kapotte spiegels, glazen, ruiten etc.

Inboedelverzekering
Met een inboedelverzekering ben je verzekerd tegen schade aan of diefstal van je bezittingen die zich in je woning bevinden.

Kostbaarhedenverzekering
Een kostbaarhedenverzekering dekt schade aan of verlies van waardevolle voorwerpen of verzamelingen. Je mag de schade of het verlies niet zelf veroorzaakt hebben.

Levensverzekering
Deze verzekering keert uit bij het overlijden van de verzekerde persoon. Een levensverzekering wordt wel eens verplicht bij een hypotheek. De hypotheekverstrekker weet dan dat de nabestaanden de hypotheek kunnen blijven aflossen.

Lijfrenteverzekering
Met een lijfrenteverzekering spaar je met periodieke stortingen een bedrag waarmee je later je pensioen kunt aanvullen.

Ongevallenverzekering
Dit is een verzekering die uitkeert als de verzekerde een ongeval krijgt. Het kan hier gaan om een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit of een vergoeding van medische kosten die niet gedekt zijn door de zorgverzekering. Lees meer over de voor- en nadelen van een ongevallenverzekering.

Opstalverzekering
Een opstalverzekering dekt schade aan je huis of bedrijfspand door brand, storm, inbraak en andere schadeoorzaken. Deze verzekering is verplicht als je een hypotheek afsluit.

Overlijdensrisicoverzekering
Een type levensverzekering met een vooraf bepaalde maximumduur. Als in die periode de verzekerde persoon overlijdt, dan keert de verzekering een bedrag ineens uit aan de nabestaande(n). Bij sommige hypotheken is een overlijdensrisicoverzekering verplicht.

Pleziervaartuigenverzekering
Deze verzekering dekt verlies van of schade aan pleziervaartuigen, inclusief inboedel, aansprakelijkheid en bijkomende kosten.

Rechtsbijstandverzekering
Een rechtsbijstandverzekering vergoedt kosten van ondersteuning bij een juridisch conflict.

Regenverzekering
Met een regenverzekering krijg je een vergoeding als je vakantie in het water gevallen is door regen.

Reisverzekering
Dit is een verzekering die dekking biedt voor schade tijdens je reis of vakantie. Onder de dekking vallen meestal verlies van of schade aan bagage, medische hulp en repatriëringskosten. Je kunt de reisverzekering afsluiten voor een specifieke vakantie of doorlopend waarbij hij geldt voor al je reizen in een jaar.

Smartphoneverzekering
Verzekering voor schade aan of verlies van je smartphone. Is vaak overbodig omdat schades al gedekt zijn door een inboedelverzekering, kostbaarhedenverzekering of reisverzekering (zie ook hier).

Uitvaartverzekering
De uitvaartverzekering of begrafenisverzekering dekt de kosten van de begrafenis of crematie van de verzekerde persoon. Het kan ook om een naturaverzekering gaan. De verzekeraar keert dan geen geld uit, maar regelt de begrafenis of crematie.

WA-verzekering
WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Het gaat om een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering (zie aansprakelijkheidsverzekering).

Woonverzekering
Een woonverzekering is een verzamelterm. Hieronder vallen opstalverzekeringen en inboedelverzekeringen.

WGA-hiaatverzekering
Met een WGA-hiaatverzekering verzeker je je bij arbeidsongeschiktheid voor een aanvulling op een WGA-vervolguitkering.

WIA-aanvullingsverzekeringen
De WIA-aanvullingsverzekering vult een WIA-uitkering aan die je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid.

Woonlastenverzekering
Deze verzekering keert uit als je niet meer (volledig) kunt werken, zodat je je vaste lasten kunt blijven betalen.

Zorgverzekering
De zorgverzekering dekt je ziektekosten. Hij bestaat in ieder geval uit een verplichte basiszorgverzekering. Daarnaast kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten voor ziektekosten die buiten de basisverzekering vallen.