Door

Gemiddelde uurtarief zzp’ers blijft steken op 43 euro

Freelancers hebben, afgaande op jaarlijks onderzoek door Hoofdkraan.nl, weinig reden voor optimisme. Het gemiddelde uurtarief van zzp’ers blijft ook in 2017 steken op €43,-, wat gelijk is aan het schamele gemiddelde van vorig jaar.

Opvallend is dat de social-mediaspecialist steeds minder verdient en dat de markt voor tekstschrijvers en vertalers opnieuw krapper is geworden. De freelancedocent krijgt op zijn beurt nog minder per uur. Ander saillant detail: Groningen blijkt een stuk aantrekkelijker voor freelancers dan de Randstad.

Social-mediaspecialist verdient steeds minder

Hoofdkraan.nl baseert haar cijfers op maar liefst 15.000 offertes die afgelopen jaar door freelancers op haar platform zijn uitgebracht. Vooral de Marketing & Communicatie-branche heeft het zwaar te verduren gehad dit jaar. Het gemiddelde uurtarief is met €3,- gezakt naar €43 en met name de social-mediaspecialisten zien hun inkomsten dalen. Daar waar zij in 2014 nog gemiddeld €54 kregen voor een uurtje werk is hier in 2017 nog maar €38 van over.
Uurtarieven per branche in 2017.

Moeilijke markt voor tekstschrijvers en vertalers

Freelancers in de tekst en vertaling blijven onderaan de markt schommelen en moeten in 2017 weer €2,- per uur inleveren. De grootste winnaars in 2017 zijn de starterscoaches en schrijvers van ondernemingsplannen. Freelance docenten komen dit jaar het allerslechtst uit het onderzoek. Het gemiddelde uurtarief is gedaald naar €33 en is daarmee lager dan dat van een secretaresse of blogger. Het uurtarief in de juridische dienstverlening blijft de lijst op grote afstand aanvoeren met €73.

Onzekerheid mag niet langer drukken op tarief

Hoofdkraan.nl-directeur Niels Goossens ziet zijn vorig jaar uitgesproken vrees ten aanzien van de wet DBA bevestigd door de cijfers. “Blijvende onzekerheid onder freelancers en hun opdrachtgever over de geldende regelgeving, lijkt blijvende weerslag te hebben op de tarieven. Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter opdrachtenaanbod zorgt voor meer concurrentie en tariefdruk. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat zowel opdrachtgevers als freelancers weten waar zij aan toe zijn.”

Groningen aantrekkelijker voor zzp’er dan Randstad

Lichtpuntje in het onderzoek is dat de aanhoudende daling sinds 2014 gestagneerd is en op regionaal niveau zijn ook successen te vieren. In Groningen steeg het uurtarief met maar liefst 23% van €40 naar €52, waarmee Groningse freelancers het een stuk beter voor elkaar hebben dan de Randstedelijke zzp’er.

Uurtarieven per provincie in 2017.

In Amsterdam daalden de uurtarieven voor het vierde jaar op rij. De Rotterdamse zzp’er is het best betaald in de Randstad, met een uurtarief van €45.

Uurtarieven per stad in 2017.

Ondanks het lage gemiddelde uurtarief denkt Goossens dat het vanaf nu alleen nog beter kan worden. “Met een nieuw kabinet op komst lijkt er snel meer duidelijkheid over de Wet DBA te komen en als het werkloosheidscijfer als graadmeter voor freelance kansen mag gelden, dan moet er komende jaar groei mogelijk zijn.”

Uurtarieven per beroepsgroep

Binnen de branches is tevens gekeken naar verschillende beroepsgroepen. Hieronder wordt de ontwikkeling van het gemiddelde uurtarief van de veelgevraagde beroepsgroepen binnen iedere branche weergegeven.

Uurtarief per begroepsgroep in 2017.

Onderzoeksmethodiek

Het is het achtste jaar op rij dat Hoofdkraan.nl een tarievenonderzoek uitvoert. Binnen het onderzoek is gekeken naar het uurtarief dat een freelancer invult bij het opstellen van een offerte. Deze tarieven zijn over de afgelopen twee jaar met elkaar vergeleken (mei 2015 – mei 2017). De grafiek toont de gemiddelde uurtarieven in de afgelopen acht jaar.

Gemiddeld uurtarief freelancers 2017.

Bron: Hoofdkraan.nl