Door

Sparen is zo simpel nog niet

spaarrekeningGeld sparen lijkt een eenvoudige manier om rendement op je vermogen te behalen. Toch zijn er nog veel variaties mogelijk. In dit artikel lees je meer over deze spaarvarianten.

Gewone spaarrekening
Het kenmerk van gewoon sparen is dat de rente variabel is en dat het spaargeld vrij opneembaar is. Een variabele rente betekent dat de bank het rentepercentage ieder moment kan wijzigen. De spaarrente op een gewone spaarrekening is dan ook lager dan op een rekening met vaste rente (zie spaardeposito). Vrij opneembaar houdt in dat je het spaargeld altijd zonder beperkingen, zoals opnamekosten, van de rekening kunt halen. Soms geldt er voor een (gewone) spaarrekening een minimumsaldo, waarboven pas een spaarrente geldt.

Bonussparen
Een bonusspaarrekening kent een basisspaarrente met daarbovenop een bonusspaarrente. De bonusspaarrente krijg je onder voorwaarden zoals een uitkering van deze rente over het laagste saldo per kwartaal. Zowel de basis- als de bonusspaarrente zijn variabel en het spaargeld is vrij opneembaar.

Spaardeposito
Op een spaardepositorekening zet je spaargeld voor langere tijd vast tegen een vaste rente. Deze is hoger dan een variabele spaarrente. Hoe langer je het geld vastzet, hoe hoger over het algemeen de rente is. Het tussentijds opnemen van het spaargeld is alleen onder voorwaarden mogelijk en soms kan het helemaal niet. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat je een boete moet betalen voor het opnemen van spaargeld of dat je een lagere rente ontvangt.

Internetsparen
Bij internetsparen gaat het om sparen waarbij je alles voor je spaarrekening online regelt. Dit betekent bijvoorbeeld dat je met internetbankieren het geld overmaakt van en naar de spaarrekening en dat je online de rekeningoverzichten bekijkt. Bijna alle spaarrekeningen zijn tegenwoordig via internet te beheren.

Maandsparen
Maandsparen is een vast bedrag per maand sparen om een bepaalde rente te ontvangen. Als je niet aan de voorwaarden voldoet dan ontvang je vaak een lagere spaarrente. De spaarrente bij maandsparen is vaak wat hoger dan bij gewoon sparen. Deze rente is over het algemeen variabel. Meestal is het spaargeld bij maandsparen vrij opneembaar.

Kinderspaarrekening
Er bestaan speciale spaarrekeningen voor kinderen. Zij kunnen hier zelf mee sparen of je kunt er geld voor ze mee opzij zetten. Als kinderen zelf sparen, kunnen ze het geld vaak alleen opnemen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouders). De rentepercentages van kinderspaarrekeningen verschillen momenteel niet veel van die van gewone spaarrekeningen.

Banksparen
Banksparen is sparen met belastingvoordeel. Je moet het geld dan wel gebruiken voor je pensioen of  uitvaart (er zijn voor zover bekend nog geen banken die banksparen voor de uitvaart aanbieden). Degenen die hun huis hebben gekocht voor 1 januari 2013 konden banksparen ook gebruiken voor de hypotheek. Sluit je nu een hypotheek af, dan is het niet meer mogelijk om een bankspaarrekening te openen voor de aflossing van de hypotheek.

Bij banksparen spaar je op een bankspaarrekening. Deze rekening is geblokkeerd, oftewel je kunt het spaartegoed niet zomaar opnemen. Over je bankspaartegoed betaal je geen vermogensbelasting. Je moet pas bij uitbetaling van het tegoed inkomstenbelasting betalen.