Door

Rijk komt met vierjarenplan voor aanpak werkstress

werkstressEen derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Stress op de werkvloer is daarmee het grootste beroepsrisico in Nederland. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken. Ook de Inspectie SZW gaat de komende jaren extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op het werk.

Minister Asscher gaf op 13 mei in Den Haag in het bijzijn van werkgevers en werknemers het startsein voor een plan om werkgerelateerde stress aan te pakken. Op de bijeenkomst lanceerde Asscher ook de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’. Deze campagne moet werkgevers en werknemers wijzen op de risico’s van teveel werkstress en moet ertoe leiden dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer. In ‘Check je Werkstress’ staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal. Onder andere Hugo Borst en Leontien van Moorsel vertellen over hun ervaringen met werkstress.

Taboe
Minister Asscher: “Het is nu vaak nog een taboe om over werkstress te praten, daar schamen werknemers zich voor. Maar de bekende uitspraak ‘van hard werken wordt niemand ziek’, klopt in de praktijk niet. Met hard werken is niks mis, maar de randvoorwaarden om dit te kunnen doen moeten er wel zijn. Bijvoorbeeld dat je naast je werk ook de zorg op je kunt nemen voor een familielid of vriend. En dat er op je werk geen sprake is van agressie, pesten en intimidatie. Ik wil dat het normaal wordt dat werkgevers en werknemers werkstress met elkaar bespreken en aanpakken.”

Week van de Werkstress
Verder kondigde de minister een landelijke Week van de Werkstress aan. Daarnaast organiseert het ministerie van SZW bijeenkomsten waar werkgevers en werknemers goede voorbeelden over het omgaan met werkstress uitwisselen die ze direct op de werkvloer kunnen toepassen.

Afspraken en maatregelen
Minister Asscher moedigt het daarnaast aan om afspraken over de aanpak van werkdruk ook in cao’s vast te leggen. Eerder kondigde hij al maatregelen aan om de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken. Uit onderzoek blijkt dat 12 procent van de werknemers burn-outklachten heeft. Ruim 40 procent van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en een kwart geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Verder heeft 40 procent van de werknemers in Nederland behoefte aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen.

Aanpak
De komende twee jaar richt de aanpak van werkstress zich vooral op werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de grootste risico’s op de werkvloer. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. Ook wordt apart aandacht besteed aan doelgroepen en sectoren die meer risico lopen. Op facebook staat een speciale campagnepagina.