Door

Maximale hypotheekbedrag NHG gaat binnenkort omlaag

NHG-hypotheekDe NHG-hypotheek wordt steeds minder aantrekkelijk voor consumenten. Per 1 juli gaat het maximale bedrag voor een NHG-hypotheek omlaag. Begin dit jaar ging de borgtochtprovisie voor het afsluiten van een NHG-hypotheek omhoog.

Vanaf 1 juli daalt het maximumbedrag om een beroep te kunnen doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van 290.000 naar 265.000 euro. Vanwege de 6% bijkomende kosten betekent dit dat per 1 juli 2014 een maximale koopsom van 250.000 euro om aanspraak te maken op een NHG-hypotheek. Met zo’n hypotheek hoeft de consument zich minder zorgen te maken als hij zijn huis moet verkopen vanwege scheiding, baanverlies, arbeidsongeschiktheid of overlijden, en er een restschuld is. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat de NHG uitvoert, betaalt dat geld dan aan de bank.

Borgtochtprovisie
De kopers betalen voor de zekerheid van een NHG-hypotheek eenmalig borgtochtprovisie wanneer zij zo’n hypotheek afsluiten. Deze provisie gaat steeds meer omhoog. In 2012 ging het om 0,7 procent van de hypotheeksom, in 2013 om 0,85 procent en in 2014 om 1 procent.

Strenger
De gedaalde huizenprijzen hebben gezorgd voor een toename van de potentiële restschulden. Het WEW is een stuk strenger geworden door het groeiend aantal claims. Het gaat daarbij vooral om echtscheidingen. Klanten komen niet zonder meer in aanmerking voor vergoeding van hun restschuld. Sinds dit jaar vindt het WEW minder snel dat hypotheeklasten ondraaglijk zijn. Het fonds kijkt meer naar de feitelijke situatie in een huishouden. Dan kan bijvoorbeeld blijken dat het voor iemand met een WW-uitkering best mogelijk is de hypotheek voorlopig te blijven betalen.

Behoud NHG
Overigens is het WEW op een ander terrein soepeler geworden. Iemand die bijvoorbeeld vanwege een baan moet verhuizen, kan de restschuld na de verkoop van het oude huis meenemen in de lening voor het nieuwe huis, met behoud van NHG.

Bronnen: Elsevier, Vereniging Eigen Huis, Nationale Hypotheek Garantie