Door

De belangrijkste maatregelen voor werk en inkomen van Prinsjesdag 2019

Werk en inkomen Prinsjesdag 2019

We hebben naar aanleiding van Prinsjesdag 2019 de belangrijkste maatregelen op het gebied van werk en inkomen voor je op een rij gezet. Je vindt ze hieronder.

Kindgebonden budget middeninkomens omhoog

Ouders met een middeninkomen (ongeveer 321.000 ouderparen) krijgen 990 euro extra kindgebonden budget in 2020. Ook komen meer ouders (ongeveer 294.000 ouderparen) in aanmerking voor deze bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Zij ontvangen straks gemiddeld 610 euro per jaar. Het kabinet trekt hier ongeveer 500 miljoen euro voor uit.

Langer geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder 5 weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70 procent van het loon doorbetaald.

Een langer geboorteverlof zorgt ervoor dat moeders, hun partner en het kind meer tijd samen hebben. Zo kan een goede band ontstaan tussen de ouders en het kind. Ook kunnen taken in en rond het huis vanaf het begin al eerlijker worden verdeeld.

Toekomstbestendig pensioen

Het pensioenakkoord maakt de opbouw van het pensioen persoonlijker en toekomstbestendig. Door het akkoord stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Deze komt in 2024 uit op 67 jaar. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor duurzame inzetbaarheid. Hierdoor kunnen mensen tot aan hun pensioen blijven werken.

Mensen met schulden krijgen eerder hulp van gemeente

Mensen die in de schulden dreigen te raken, krijgen in 2020 eerder hulp van de gemeente. Zo gaan onder andere woningbouwverenigingen en energiebedrijven gemeenten sneller waarschuwen als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Hierdoor kan de gemeente tijdens een hulpverleningstraject beter een passend plan van aanpak maken.

Daarmee probeert de overheid te voorkomen dat mensen in de schulden raken. En wil ze mensen met schulden snel uit die situatie helpen. Hiervoor wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Lagere ww-premie bij vast contract

Werkgevers betalen in 2020 minder WW-premie voor mensen in vaste dienst en meer voor flexwerkers. De premie voor werknemers in vaste dienst bedraagt naar verwachting 2,94 procent. Voor flexwerkers is dat 7,94 procent.

De werkgevers betalen een gemiddelde WW-premie voor het aantal werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Hebben ze veel mensen in vaste dienst, dan ligt de gemiddelde premie die ze betalen dichter bij de lage premie. Bij veel flexibele dienstverbanden betalen ze een gemiddeld hogere premie. Voor alle werkgevers samen komt de gemiddeld betaalde premie op 4,16 procent uit.

Het gaat om een maatregel uit de Wet arbeidsmarkt in balans die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om mensen in vaste dienst te nemen.

Bron: Rijksoverheid.nl