Door

Belastingmaatregelen Prinsjesdag 2019

belastingmaatregelen Belastingplan 2020

Hieronder vind je de belangrijkste belastingmaatregelen uit het op Prinsjesdag 2019 gepresenteerde pakket Belastingplan 2020. De ingrijpendste verandering is de overgang van de inkomstenbelasting naar het tweeschijvenstelsel.

Sneller naar het tweeschijvenstelsel

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020.

Algemene heffingskorting omhoog

Het kabinet wil de algemene heffingskorting verder verhogen. Deze verhoging komt bovenop de stapsgewijze verhoging van de algemene heffingskorting die in 2019 inging. Mensen met een jaarinkomen tot 68.507 euro hebben hier voordeel van.

Arbeidskorting omhoog

In 2019 besloot het kabinet de arbeidskorting tot en met 2022 stapsgewijs omhoog te brengen. Het kabinet gaat de arbeidskorting extra verhogen voor deze periode. Hiervan profiteren werkenden die inkomstenbelasting betalen.

Belasting op aardgas omhoog, elektriciteit goedkoper

Het belastingdeel van de energierekening van huishoudens gaat in 2020 omlaag. De belasting op aardgas wordt geleidelijk hoger. Tegelijk daalt de belasting op elektriciteit. Daarnaast gaan bedrijven meer bijdragen aan de opslag van duurzame energie. De maatregelen stimuleren duurzaam energiegebruik.

Belastingvoordelen voor elektrische auto’s

De komende jaren blijven de belastingvoordelen voor elektrische auto’s bestaan. Tot 2025 hoeft u geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen voor een elektrische auto. Vanaf 2020 stijgt de bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak wel. Ondanks deze verhoging blijft de bijtelling voor elektrische auto’s lager dan voor benzine- of dieselauto’s.

Btw op e-books en digitale kranten omlaag

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor elektronisch geleverde boeken (e-books), kranten en tijdschriften het lagere btw-tarief van 9 procent. Nu is dat nog 21 procent. Er is daardoor geen verschil in btw-tarief meer tussen papieren kranten, tijdschriften en boeken en de elektronische versies. E-books en digitale kranten en tijdschriften kunnen hierdoor goedkoper worden.

Vrijwilligersvergoeding stijgt mee met inflatie

De maximale belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers (1700 euro) stijgt vanaf 2020 mee met de inflatie.

Accijns sigaretten en shag omhoog

Met ingang van 1 april 2020 wordt de accijns op sigaretten hoger. De prijs van een pakje van 20 sigaretten stijgt daardoor met 1 euro.

Post van de Belastingdienst op papier of digitaal

Iedere Nederlander kan straks de post van de Belastingdienst of digitaal of op papier ontvangen. Ter voorbereiding hierop wordt de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 al aangepast.

Bron: Rijksoverheid.nl