Door

Voorkom een lager pensioen

pensioen aanvullenHet kabinetsbeleid en de aanhoudende druk op de dekkingsgraad van pensioenfondsen zetten druk op het pensioen dat je opbouwt en de leeftijd waarop je dat pensioen krijgt. Je kunt je hierop voorbereiden door zelf voldoende extra pensioen te sparen.

Minder belastingvriendelijke pensioenopbouw

Door maatregelen van het huidige kabinet bouw je per 2015 minder aanvullend pensioen op als je in loondienst werkt. Het maximale opbouwpercentage, het deel van je salaris waarbinnen je jaarlijks fiscaal vriendelijk kunt sparen voor je pensioen, is omlaaggegaan. Daarnaast kan je minder individuele lijfrente opbouwen met belastingaftrek.

Hogere pensioenleeftijden

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Verder is de pensioenleeftijd voor de aanvullende pensioenen (pensioen dat je opbouwt bij een pensioenfonds) in 2014 omhoog gegaan naar 67. Dit betekent dat je langer door moet werken voordat je met pensioen kunt. Mocht je eerder willen stoppen dan hangt hier een prijskaartje aan.

Lage rentestand

Door een aanhoudende lage rentestand kunnen de meeste pensioenfondsen de pensioenen niet laten meegroeien met de inflatie (indexeren). Daarnaast dreigt voor veel deelnemers een premieverhoging. Als de rente laag blijft, kan er over enkele jaren (opnieuw) sprake zijn van een korting op pensioenen.

Zelf extra pensioen opbouwen

Laat je vooral niet ontmoedigen door deze ontwikkelingen. Het duurt nog wel even voordat je met pensioen gaat en kan er in de tussentijds van alles gebeuren waardoor je inkomen op de oude dag er weer een stuk rooskleuriger uit komt te zien. Daarnaast kan je je lot in eigen handen nemen door zelf bij te sparen voor je pensioen. Je leest hieronder hoe je dat kunt doen.

Lijfrente

Lijfrente is de bekendste manier om zelf extra pensioen op te bouwen. Dit kan onder een aantal voorwaarden met belastingaftrek via banksparen (lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht) of een lijfrenteverzekering.

Banksparen

Bij een lijfrentespaarrekening bouw je lijfrente op met een geblokkeerde spaarrekening (lijfrentespaarrekening) of een geblokkeerde beleggingsrekening (lijfrentebeleggingsrecht).

Voordelig zijn zowel het belastingvoordeel als lage kosten ten opzichte van een lijfrenteverzekering. Het gaat eigenlijk gewoon om een bankrekening met blokkade voor opnames. Daarnaast valt het vermogen op de lijfrentespaarrekening onder het depositogarantiestelsel (je krijgt tot 100.000 euro spaargeld terug als de bank ‘omvalt’). Dit geldt niet voor de beleggingsrekening.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering houdt in dat je premies of eenmalig een koopsom aan een verzekeraar betaalt. Met het bedrag dat je zo opbouwt, ontvang je een lijfrente-uitkering vanaf een pensioendatum die je met de verzekeraar afspreekt. Het voordeel is dat zo’n verzekering uitkeert tot het overlijden. De uitkering bij banksparen stopt als je bankrekening leeg is.

Belastingaftrek lijfrente

Het kabinet Rutte II heeft de belastingaftrek voor lijfrente verder beperkt. Dat betekent dat het minder aantrekkelijk wordt om pensioen op deze manier op te bouwen.

Eigen pensioenpotje

Een andere mogelijkheid voor het individueel opbouwen van extra pensioen is dat je zelf belegt of spaart voor de oude dag. Beleggen kan echter risicovol zijn en sparen levert de laatste jaren weinig spaarrente op. Wil je beleggen dan is het verstandig om een mix van beleggingen te kiezen. Deze bestaat uit verschillende soorten beleggingen, zoals obligaties en meer en minder risicovolle aandelen. Daarbij kent zo’n beleggingsmix een goede spreiding van beleggingen over verschillende bedrijven en landen. Laat je altijd goed adviseren voordat je zelf gaat beleggen.

Een voordeel van een eigen spaar- of beleggingspot voor je oude dag is dat je minder bijkomende kosten hebt dan bij een lijfrenterekening of -verzekering. Ook hoef je niet aan fiscale voorwaarden te voldoen. Een nadeel is dat je geen recht hebt op belastingaftrek en dat je bij zelf beleggen beleggingsrisico’s loopt.

Het is bij een eigen pensioenpotje belangrijk dat je geld blijft reserveren voor je pensioen. Dat betekent dat je het nergens anders voor gebruikt, behalve als het echt niet anders kan. Houd rekening met de inflatie en beleggingskosten die je nog van je (verwachte) rendement af moet trekken.

Combinatie van lijfrente en spaarpot

Het is de moeite waard om voor je oude dag een eigen ‘appeltje voor de dorst’ op te bouwen. De beste basis daarvoor is lijfrenteopbouw via banksparen. Omdat de lijfrenteaftrek (verder) is beperkt, doe je er daarnaast verstandig aan om ook een eigen spaarpot op te bouwen. Deze kan je eventueel aanvullen met een goed gespreide beleggingsportefeuille.